Loading...

Комисията за защита на потребителите готви масирани проверки на зимните туристически обекти

Комисията за защита на потребителите готви масирани проверки на зимните туристически обекти

„Една от основните цели на Националния съвет за защита на потребителите е да бъдат подтикнати потребителите да търсят своите права, да са активни за това, което се случва на пазара и да бъдат достатъчно добре информирани“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която председателства заседанието на Националният съвет за защита на потребителите към Министерство на икономиката, който проведе заседание днес, след като в края на юни бе възстановена работата му след деветгодишно прекъсване.

На заседанието председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов представи приоритетите на комисията за зимния сезон. Акцентите в контролната дейност на КЗП ще включват инспекции в туристически обекти на територията на зимните курорти за спазване изискванията на Закона за туризма, както по отношение наличието на категоризация, така и на съответствието на предоставяните услуги в дадения обект с притежаваната от него категория. Ще бъдат извършвани и последващи проверки в обекти, на които е наложена мярката „временно затваряне на туристически обект” за установяване спазването на наложената забрана. Ще бъде инспектирана и общата безопасност на ски пистите. Предвидено е провеждането на информационна кампания за правата на потребителите при ползването на туристически услуги.

Прилагането на Закона за защита на потребителите по отношение използването на нелоялни търговски практики от небанковите финансови институции, беше разгледано на заседанието. Беше отчетено, че при осъществяването на контрола на тези институции са констатирани множество нелоялни търговски практики, свързани с прилагането на Закона за потребителския кредит. Тези нелоялни практики се изразяват в прикриване на информация за наличието на допълнителни такси, за които потребителят разбира след сключването на договора за кредит. Впоследствие се налага да плати повече от предвиденото в Закона за потребителския кредит.

Съветът обсъди и проблемите на потребителите при включването на арбитражни клаузи от страна на търговците в договори с потребители. Недобрата практика в това отношение е, че се включват арбитражни клаузи, съгласно които при възникване на спор, се използва арбитражен съд, определен едностранно от търговеца.

“Стигнахме до извода, че трябва да дадем по-висока гласност на конкретните казуси и на правната рамка за защита на потребителите, както и да разширим разяснителната кампания по разглежданите казуси“, заяви зам.-министър Везиева. Тя добави, че целта на планираната кампанията, която ще бъде инициирана от Съвета е българският гражданин да бъде активно информиран за това какви са неговите права по отношение на потреблението, какви са неговите задължения и към какви институции може да се обърне.

Участие в заседанието взеха членовете на Комисията за защита на потребителите (КЗП), представителите на неправителствения сектор – Българската национална асоциация „Активни потребители“ и на „Сдружение за правна помощ на потребителите“, както и представители на Министерство на транспорта и Министерство на финансите.

Споделете