Loading...

Конкретни мерки за намаляване на административната тежест и недостига на работна ръка обсъди Националният икономически съвет

Конкретни мерки за намаляване на административната тежест и недостига на работна ръка обсъди Националният икономически съвет

Министерството на икономиката е предприело конкретни мерки за облекчаване на административната тежест, като продължаваме да търсим възможности за намаляване на пречките пред бизнеса. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на днешното заседание на Националния икономически съвет. Министър Караниколов посочи още, че Министерството разработва нов специален застрахователен продукт, който ще насърчи износа и ще подобри административното обслужване, както и че се търсят възможности за облекчаване на процедурите за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На заседанието бяха обсъдени изготвеният Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители и предложенията за облекчаване на процедурите, както и облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда. На Съвета присъстваха още вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министри на финансите, туризма, транспорта и енергетика както и представители на работодателските организации.

Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев представи Анализа за дейността на работната група за преглед на административните услуги предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. От него стана ясно, че до момента от 187 предоставяни административни услуги, са предложени промени в 113, като от тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне. Заместник-министър Лъчезар Борисов допълни, че 19 от най-често ползваните услуги в Патентно ведомство вече ще се предоставят на заявителите абсолютно безплатно, като това са 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи доклад по проблемите пред трудовата миграция в България и необходимите действия, които трябва да се предприемат за облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда. По думите му с промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се е намалила административната тежест за работодателите и са облекчени процедури за професии, за които има недостиг на кадри. Министър Петков отбеляза, че са намалени голяма част от административните пречки пред сезонната заетост.

Вицепремиерът Симеонов бе категоричен, че чрез промените и намаляването на административните пречки за наемане на кадри пред бизнеса е спасен туристическият сезон.

От работодателските организации адмирираха усилията на Правителството за предприетите мерки за намаляването на административната тежест, както и усилията за решаването на проблема с недостига на работна ръка. Предложенията им бяха свързани с прецизиране на обхвата на дейност на еднодневните трудови договори, както и за допълване списъка на дейностите, за които ще може да се привличат високо квалифицирани кадри от други страни, съгласно регламентите на т.нар. „Синя карта“. Участниците в заседанието се обединиха, че привличането на работна сила от трети страни е необходимо, но е важно и развиването на местни кадри с необходимата квалификация

Свързана медия

Споделете