Loading...

Константин Палавеев е новият изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“

Константин Палавеев е новият изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“

С решение на едноличния собственик на капитала на “Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ) – Министерството на икономиката и индустрията – членовете на ръководството на дружеството се намаляват от 5 на 3.

В състава на Съвета на директорите остават Константин Палавеев, Радостина Ситова и Андреана Премянова-Янкова.

На свое заседание от 25.07.2023 г. новият състав е избрал за изпълнителен директор на компанията Константин Палавеев. Той е финансист с богат опит в сферата на инвестициите, финансите и управлението на активи.

Останалите членове на Съвета са:

Андреана Премянова-Янкова е юрист с над 20 годишен професионален опит в България и чужбина в областта на структурирането на бизнес дейности, планирането и управлението на процеси и проекти.

Радостина Ситова е икономист с дългогодишен опит в областта на финансовото управление и контрол, планирането и изпълнението на стратегически проекти.

Целта на промените е да се реализира цялостна нова политика за развитие на индустриалните зони и паркове, базирана на регионален принцип и обвързвана с конкретни сектори.

Сред приоритетите на Съвета е развитието и изграждането на индустриалните паркове и зони да е свързано с осигуряването на подходяща инфраструктура и предвидимост за бизнеса в процеса на планиране и осъществяване на инвестиционните намерения, при максимална прозрачност в управлението на публичния ресурс.

“България има нужда от готови зони с изградена инфраструктура. Новата стратегия за развитието на индустриалните зони цели да реши един от основните проблеми, които адресираха към нас голяма част от инвеститорите, с които се срещаме – неподготвени индустриални терени, без необходимата инфраструктура и ресурси“, коментира министър Богданов.

Акцент ще бъде поставен върху Северна България, където има потенциал за развитие на индустриални паркове и зони, като целта е да се помогне на региона да навакса икономическото си изоставане спрямо Южна България.

Споделете