Loading...

Лилия Иванова е новият заместник-министър на икономиката

Лилия Иванова е новият заместник-министър на икономиката

Министър-председателят Бойко Борисов назначи Лилия Иванова за заместник-министър на икономиката. Тя е магистър по право и до момента беше началник на политическия кабинет на министъра на икономиката Емил Караниколов.

В качеството си на зам.-министър тя ще има координираща функция спрямо новите правомощия на министъра на икономиката, касаещи новия Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и измененията в Закона за водите.

От 2005 година професионалният й опит е свързан с работа в администрациите на няколко министерства – на младежта и спорта, на здравеопазването, на земеделието и храните и на държавната администрация и административната реформа.

Лилия Иванова е била член на Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация, Маастрихт, Холандия, като представител на Република България, автор е на редица публикации и на книгата „Обслужване „на едно гише“. Богатият й административен опит и заеманите ръководни функции от нея през годините, ще подпомогнат за укрепване капацитета на ръководството и ще подсилят контрола и координацията на новите правомощия, делегирани на министъра на икономиката Емил Караниколов.

Споделете