Loading...

Любен Петров: Важни за нас са развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия

Любен Петров: Важни за нас са развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия

Нашата цел е преструктуриране на българския експорт към средно и високотехнологичен

“Усилията ни са насочени към подкрепа на българските фирми при разработването на нови пазари и участието им в проекти като доставчици, изпълнители и подизпълнители. Приоритет за нас са развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия”. Това каза заместник-министърът на икономиката Любен Петров на кръгла маса “Насърчаване на външната търговия- фактор за икономически просперитет”, проведена в рамките на Български икономически форум. По негови думи България провежда последователна търговска и външноикономическа политика, насочена към привличане на чуждестранни инвестиции и към засилване на конкурентоспособността на българското производство и износ. В резултат страната ни се придвижи с две места нагоре в класацията на държавите-износителки в световен мащаб, като за 2013 г. България заема 63-то място.

“За първите девет месеца на 2014 г. по предварителни данни е налице спад на износа ни от 2.1% спрямо същия период на миналата година”, заяви заместник-министър Петров. Той обясни, че намалението е основно в резултат на свиването на износа за трети страни и по-конкретно страните от Източна Европа– Русия и Украйна, както и страните от Близкия изток. Запазва се ръстът на износа към Европейския съюз от 2,6%, както и към страните от Азия с 16,3%. Според икономическия заместник-министър съществува потенциал за по-голямо присъствие на български стоки на пазарите на Хърватия, Албания, Босна и Херцеговина и Черна Гора.

По думите на Любен Петров страната ни все още е специализирана основно в износа на продукти с по-ниска добавена стойност, но въпреки това делът на стоките от високотехнологичните сектори показва добра динамика. “С най-голям дял са машините и оборудването, които заемат 3-о място в износната листа на страната и продуктите на химическата промишленост, които заемат 6-о място. С подобрени експортни позиции са също транспортните средства и съоръженията”, каза още той.

“Нашата цел е преструктуриране на експорта ни към средно и високотехнологичен. Усилията ни са насочени към приоритетно развитие на експортно-ориентирани сектори, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката”, категоричен бе Любен Петров. Той очерта мерки за насърчаването на българския експорт, сред които са: подпомагане на външнотърговския капацитет на българските фирми, подобряване производителността и конкурентоспособността на компаниите, улесняване на достъпа до експортно кредитиране и експортно застраховане, популяризиране търговско-икономическия потенциал на България в чужбина и подкрепа за представянето на българските компании, на българските стоки и услуги на международните пазари.

По думите на икономическия заместник-министър друг акцент от работата на Министерството на икономиката са иновациите и създаването на условия за прилагане на научните постижения в индустрията. “В подкрепа на инвестициите във високотехнологични и иновативни производства, с цел повишаване конкурентоспособността на българската икономика на международните пазари, са и Националния иновационен фонд, проектите Техностарт, stARTs и Брандико”, допълни той.

В заключение заместник-министър Любен Петров увери, че Министерството на икономиката води активна политика на диалог с бизнеса и подкрепа на мероприятия за привличане на инвестиции и разширяване на присъствието на български стоки и услуги на чуждестранните пазари.

Споделете