Loading...

Любомир Ганчев: България има потенциал за привличане на високотехнологични инвестиции

Любомир Ганчев: България има потенциал за привличане на високотехнологични инвестиции

Съветникът на министъра на икономиката, Любомир Ганчев откри Втората Международна научна конференция „ИНДУСТРИЯ 4.0″, която се провежда от 13 до 16 декември 2017 г. в хотел «Ела» в Боровец и е организирана от Научно-техническия съюз по машиностроене «Индустрия-4.0». В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади в следните направления: „Технологични основи на „Индустрия 4.0”, „Доминантни технологии в „индустрия 4.0”, „Бизнес & „Индустрия 4.0” и „Общество & „Индустрия 4.0”.

В приветствието си към участниците, Любомир Ганчев изказа благодарност за съвместната работа по разработването на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), в началото на тази година. Бяха посочени и предвидените от Министерство на икономиката мерки по разработване на стратегически документ за подкрепа на модернизацията на българската индустрия и насърчаване на дигитализацията в икономиката.

Съветникът на министъра уточни и потенциала на България за привличане на високотехнологични инвестиции, които да генерират по-висока ефективност и добавена стойност. По думите му, страната ни разполага с редица предимства в сектор ИКТ благодарение на висококвалифицирана работна сила, конкурентни цени, дълги традиции в информационните технологии и телекомуникациите, добра инфраструктура и комбинация от активно присъствие на международни пазарни лидери и бурно развитие на иновативни местни компании. Българските МСП създават ново поколение предприемачи и ИКТ специалисти, и изграждат значителна дигитална мощ на държавата.

В допълнение Ганчев отбеляза, че мандата на триото на естонско-българо-австрийското председателство на Съвета на ЕС се определя като трио на цифровото председателство, което се застъпва за бърз напредък в областта на цифровата икономика, включително Индустрия 4.0, и свободното движение на данни. Той сподели, че Министерство на икономиката отчита важността да бъде стимулирано развитието на високотехнологични производства, иновации и инвестиции, и в тази връзка ще бъдат положени необходимите усилия да не изоставаме от неизбежните процеси на цифровизация на икономиката.

Споделете