Loading...

Малка фирма от Варна показва на министър Лукарски модерно производство и нови пазарни позиции след финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Малка фирма от Варна показва на министър Лукарски модерно производство и нови пазарни позиции след финансиране по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Министърът на икономиката Божидар Лукарски посети малко семейно предприятие във Варна, което е реализирало успешен проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ). „Исках да видя какъв е ефектът от европейските средства за малките и средните предприятия, защото те са тези, които движат икономиката ни“, заяви министър Лукарски по време на посещението си. Той посочи, че съществуват много примери за сериозни инвестиции по ОПРКБИ в големи предприятия, но истински стойностният принос на европейските фондове е този, който променя съдбата на малките.

Аркотрейд ЕООД реализира проект по внедряване на автоматизирана машина за цепене и пренавиване на самозалепващи материали за изработката на етикети през 2012 г. Стойността на проекта е близо 350 хил. лв., от които половината са отпуснати по ОПРКБИ. Христина Врангелова, управител на Аркотрейд, разказа пред министър Лукарски, че благодарение на този проект фирмата е увеличила производителността си 4 пъти, а от 2013 г. насам оборотът й се увеличава с 15-20% всяка година. „Новите производствени мощности доведоха до значителни подобрения. Персоналът ни се увеличи над 2 пъти, клиентите – 5 пъти. Износът ни скочи от 17% на 26% и в момента правим регулярни доставки за Румъния и Молдова“, заяви г-жа Врангелова. Тя уточни, че фирмата има амбициозен план за развитието си, но на този етап основната й задача е да осигури достатъчно поръчки, за да използва целия потенциал на придобитата по проекта машина. Това е и причината Аркотрейд да се откажат от втори проект, който печелят по оперативната програма. „За да осигуря съфинансирането по първия проект се наложи да обезпеча заем не само със самата машина, но и със собственото и това на родителите ми жилище“, пояснява Христина. По нейни думи потенциал за растеж има и е въпрос на време да успее да изплати кредита, след което ще мисли за нови възможности, които ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 биха могли да предоставят.

„За мен е изключително важно да видя, че средствата по оперативната програма водят до реален икономически резултат. Примерът на Аркотрейд е показателен и се надявам, че в новия програмен период ще имаме още такива добри практики“, каза министър Лукарски. Той заяви, че изключително важен в случая е и фактът, че парите не отиват само при най-големите.

Свързана медия

Споделете