Loading...

Мерки Covid-19

Икономически мерки

 • Изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40) https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/
 • Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Основни параметри на процедурата вижте тук
 • Средни предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Основни параметри на процедурата вижте тук
 • Подкрепа за микро- , малкия и среден бизнес, чрез Българска банка за развитие тук
 • Изисквания за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 вижте тук
 • Ред за отсрочване на задължения към банкови институции тук
 • Информация за МСП в условията на COVID-19. ИАНМСП: насоки в полза на МСП в условията на криза може да намерите тук
 • Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата – https://www.fmfib.bg/
 • Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на COVID – 19. Вижте тук
 • Работодателите задължително трябва да дезинфекцират работните места най-малко два пъти в рамките на работния ден, както и да създадат организация на работа, която да ограничи до минимум преките контакти между работниците и служителите в предприятието. Заповед 11 на министъра на труда и социалната политика;
 • Във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 и въвеждането на извънредно положение в Република България „Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ информира – http://nab-bas.bg
 • Повече информация за националния нотифициращ орган Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – информация за полумаските, кит попадат в обхвата на дефиницията за лични предпазни средства и подлежат на надзор от ДАМТН
 • Указания и препоръки на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите – https://kzp.bg/novini/ukazaniya-i-preporaki-na-ministerstvoto-na-turizma-i-na-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite.
 • Българският институт за стандартизация предостави на своя интернет сайт безплатно стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19.

Стандартите, разработени от CEN и CENELEC (БДС EN), са на свободен достъп на следния линк: https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3772.html .

Стандартите, разработени съвместно с ISO (БДС EN ISO) са достъпни безплатно за четене на линк https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3774.html .

Информация за реда за подаване на заявки за потребности, съгласно заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България и разпределени артикули

Информацията за производители и доставчици на лични предпазни средства (ЛПС), специализирана апаратура и хигиенни/санитарни материали(предпазни средства и маски неотговарящи на изискванията за ЛПС) може да намерите ТУК.

*Забележка: Публикуваната информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и Министерството на икономиката не носи отговорност за нейната точност, изчерпателност и качество.

Споделете