Loading...

МИИ участва в национална дискусия, посветена на развитието на занаятчийството в България

МИИ участва в национална дискусия, посветена на развитието на занаятчийството в България

Министерството на икономиката и индустрията участва в национална дискусия, посветена на развитието на занаятчийството и в частност на художествените занаяти в България. Събитието беше организирано от Регионална занаятчийска камара –Пловдив.

Експерти от Министерство на икономиката и индустрията представиха конкурсa „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“, на който МИИ е координатор за България.

По време на срещата бяха представени области на въздействие и мерки в подкрепа на творческите индустрии, и в частност занаятите от Националната стратегия за малки и средни предприятия 2021-2027 г. Мярката е отразена по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

В рамките на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани със занаятчиите в България, трудностите, които срещат при прилагането на нормативната уредба, актуалното състояние на занаятчийските камари, както и добрите практики.

На събитието присъстваха Тони Симидчиева – член на УС на РЗК-Пловдив, Пламен Панов – зам.-кмет „Култура, археология и туризъм“ Община Пловдив, Ирена Тодорова – председател на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Емил Василев – представител на Занаятчийска камара Кобленц, Иван Влаев – председател на Национална занаятчийска камара, представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика и др.

Събитието се провежда в рамките на проект „Занаятите – наследство и бъдеще“, реализиран в партньорство с Община Пловдив, Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Националната занаятчийска камара и читалище „Родопски напредък“ в с. Ситово.

Споделете