Loading...

Министър Богдан Богданов: „Достъпно за вас“ създава конкурентна среда, която да доведе до понижаване на цените

Министър Богдан Богданов: „Достъпно за вас“ създава конкурентна среда, която да доведе до понижаване на цените

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов инициира среща с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, на която да се постигне консенсус относно инициативата на икономическото министерство „Достъпно за вас“. Писмото до Комисията е изпратено още в рамките на вчерашния ден и се чака отговор.

„Искаме да разберем какви са правните аргументи на КЗК против инициативата, чиято единствена цел е да бъдат постигнати по-добри цени за българските потребители, формирани на пазарен принцип”, каза министър Богданов.

“Очакваме Кампанията да стартира по план на 1 ноември. Имаме уверение, че в нея ще се включат голяма част от веригите, с които проведохме първоначални срещи. Беше заявен интерес и от нехранителните вериги“, каза още той. Целта на следващ етап е в кампанията да се включат и регионални, както и по-малки вериги.

Инициативата на министър Богданов за диалог с КЗК цели членовете й да бъдат запознати с „Достъпно за вас“ и с аргументите на икономическото министерство в полза на потребителите в страната.

Министерството на икономиката и индустрията смята, че инициативата е пазарно ориентирана, което допринася за подобряване на производството или разпределението на стоки. Предложената Декларация за партньорство не се подписва между определени икономически оператори и не отговаря на изискванията по чл. 15, касаещ картелно споразумение, и следващите текстове от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за забранени споразумения. В закона има редица изключения от забраната за пазарни споразумения на икономическите оператори, към които инициативата би могла да се причисли (напр. споразумение с незначителен ефект върху конкуренцията по чл. 16, ал. 1 от закона).

Предмет на инициативата са най-ниските, а не занижените цени, в този смисъл не се очаква възможен дъмпинг. Министерството на икономиката и индустрията не приема и разсъжденията, че „Достъпно за вас“ може да доведе до понижаване на цените на участващите стоки в инициативата за сметка на други, извън нея. Такава опасност има при всички промоции и отстъпки от цени, които се прилагат и сега и установяването на такива евентуални нарушения е предмет на проверки във всеки конкретен случай.

Не би следвало да има и опасения за нарушаване на принципа на свободна стопанска инициатива, доколкото участието в инициативата е доброволно и не е скрепено с никакви санкции или привилегии за участниците.

Инициативата „Достъпно за вас“ е пазарно ориентирана и има за цел да постигне трайно ниски цени на 50 продукта от първа необходимост. Кампанията трябва да осигури информираност на потребителите и достъпност до основните хранителни продукти от малката потребителска кошница, чрез предлагането им на възможно най- ниски цени, базирайки се на принципите на конкурентност, без да оказва негативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.

Инициативата е в партньорство с бизнеса и обхваща осигуряване на седем продуктови групи от малката потребителска кошница, отговарящи на изискванията за качество и съдържащи всички необходим съставки за здравословен начин на живот.

Споделете