Loading...

Министър Богданов: 45 млн. лв. вече са възстановени на ДКК за нереализирания правителствен комплекс

Министър Богданов: 45 млн. лв. вече са възстановени на ДКК за нереализирания правителствен комплекс

Държавата ще погаси кредита си към ББР, с което ще освободи всички държавни дружества, които са били заложени като обезпечение и ще гарантира запазването на работните места в тях

Четиридесет и пет милиона лева вече са възстановени по сметката на Държавната консолидационна компания (ДКК) от дружеството, на което е било възложено изпълнението на проекта за нереализирания правителствен комплекс.

„С връщането на тази сума, както и с други възстановени средства, ДКК ще погаси поне 90 млн. лв. от задълженията си към Българската банка за развитие (ББР), с което ще спре изплащането на десетки милиони лихви, ще бъдат вдигнати обезпеченията на заложените публични предприятия, сред които Ел Би Булгарикум ЕАД, Кинтекс ЕАД, Нити ЕАД, и други. „Така ще гарантираме бъдещото развитие на дружествата, както и работните места на заетите в тях 5500 души“. Това коментира министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

В периода 2016-2022 година, ДКК усвоява кредитни средства от ББР за над 152 млн. лв. като към момента са платени над 22 млн. лв. лихви по тях.

„С погасяване на задължението, което има към ББР, държавата и данъкоплатците ще спрат да плащат лихви за тези задължения“, посочи министър Богданов.

По думите му бъдещето на държавните предприятия и тяхното ефективно и прозрачно управление е един от основните приоритети на Министерството. Продължават и всички необходими действия за защита на държавния интерес и за възстановяването на финансовите щети, генерирани в предишни години. В тях, освен нереализирания правителствен комплекс, се включват загубите за ремонтите и реконструкциите на язовирите, касаещи неправомерно разходвани средства от страна на “Монтажи” ЕАД, както и рамковият договор за придобиване на вземания и дялови участия между ДКК и търговско дружество „Кемира“.

Споделете