Loading...

Министър Богданов и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс обсъдиха политики за защита на потребителите

Министър Богданов и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс обсъдиха политики за защита на потребителите

Защита на правата на потребителите в контекста на цифровата икономика и зеления преход, както и мерките в борбата с инфлацията, които е предприело правителството, обсъдиха по време на среща в Министерството на икономиката и индустрията министър Богдан Богданов и еврокомисарят Дидие Рейндерс, с ресор “Правосъдие и защита на потребителите”. Министър Богданов увери еврокомисаря, че приоритет е създаването на предвидима и стабилна среда за потребителите и бизнеса у нас. В срещата участие взеха и заместник-министрите на икономиката и индустрията Ивайло Шотев и Николай Павлов.

Министър Богданов и Дидие Рейндерс разговаряха още за подобряване на информираността на потребителите. Акцент по време на срещата бе поставен и върху подготовката на страната ни за въвеждане на еврото. „Трябва да имаме активен механизъм, за да няма спекулации с цените при превалутиране“, подчерта Богданов.

Двамата обсъдиха и ключови законодателни инициативи на Европейската комисия в областта на защитата на правата на потребители. Отчетен бе напредъкът в работата на България за тяхното транспониране на национално ниво. Новото законодателство има за цел да предостави повече права на потребителите в контекста на екологичния и цифров преход и да даде повече правна сигурност и стабилност на предприятията.Министър Богданов и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс обсъдиха политики за защита на потребителите

„За нас е приоритет българските потребители да имат достъп до основните хранителни продукти от малката потребителска кошница на възможно най-ниски цени на конкурентен принцип“, каза министър Богданов. Той посочи инициативата „Достъпно за вас“ като положителен пример за осигуряване на конкуренция на пазара и за подобряване на информираността на българските потребители. Министърът запозна еврокомисаря Дидие Рейндерс с резултатите от кампанията в посока постигане на трайно ниски цени на продуктите от първа необходимост.

Богданов обяви, че се работи в посока справяне с предизвикателствата, свързани с различното ниво на дигитализация в различните региони на България. Дигитализацията бе определена и като ключова предпоставка за гарантиране на конкурентоспособността на българския бизнес и за осигуряването на неговия достъп до чуждестранни пазари.

Министърът на икономиката и еврокомисар Рейндерс откриха „Потребителски диалог“ под мотото „Защита на потребителите в зеления преход и в цифровата ера – възможности и предизвикателства“. Събитието се организира от Европейската комисия в сътрудничество с Министерството на икономиката и индустрията. „Потребителските диалози“ в държавите-членки на ЕС са инициативи, които дават възможност да се дискутира как тясното сътрудничество и партньорства на европейско и национално ниво, може да доведе до по-бързи и по-трайни резултати. Целта на тези събития е да се изслушат националните правоприлагащи органи, както и други заинтересовани страни.

Споделете