Loading...

Министър Богданов и посланикът на Съединените американски щати обсъдиха задълбочаване на стратегическо-икономическото сътрудничество между двете държави

Министър Богданов и посланикът на Съединените американски щати обсъдиха задълбочаване на стратегическо-икономическото сътрудничество между двете държави

Двамата разговаряха за възможностите за насърчаване на икономическото развитие между двете държави.

Намаляване на административната тежест и сроковете за изпълнение на чуждестранните инвестиции у нас, както и възможностите за мониторинг на процеса бяха част от темите, които обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Кенет Мертен

„Ще продължим да работим активно за оползотворяване на съществуващия потенциал за развитие на сътрудничеството ни със САЩ и за ефективното насърчаване на двустранната търговия и американските инвестиции в България“, заяви министър Богданов по време на срещата.

Той сподели с посланик Мертен, че в момента се разработва стратегия за развитието на индустриалните зони у нас. По думите му това би позволило на държавата да се фокусира върху индустрията си и би направило страната ни привлекателна за чуждестранни инвестиции.

Министър Богданов и посланикът на Съединените американски щати обсъдиха задълбочаване на стратегическо-икономическото сътрудничество между двете държави

Двамата разговаряха и за потенциала и възможностите за задълбочаване на икономическите отношения между двете страни в сферата на индустрията, търговията и енергийната диверсификация.

По време на срещата министър Богданов акцентира върху присъединяването на България към Шенген, еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като подчерта, че това са ключови приоритети за страната и се работи в посока осъществяването им .

Американският пазар е сред основните експортни дестинации за български изделия от високотехнологичния спектър и основен ползвател на аутсорсинг и инженеринг услуги. През последните години устойчиво се реализира и износът на електроника и електротехника. Данните за стокообмена в периода януари-март 2023г. показват износ за САЩ 305 млн. щ.д. и внос 245 млн. щ. д., като през същия период на 2022г. стокообменът ни възлиза на 376.9 млн. щ.д.; от които износ 281.4 млн. щ. д. и внос 95.5 млн. щ.д.

Споделете