Loading...

Министър Богданов и работодателските организации ще работят активно за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Министър Богданов и работодателските организации ще работят активно за облекчаване на административната тежест за бизнеса

За периодичен преглед на регулаторните режими и намаляване на административната тежест за бизнеса се разбраха да работят съвместно министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и представители на ръководствата на организациите – членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които проведоха среща по покана на министъра. На разговорите присъства и зам.-министър Ирина Щонова.

Богданов посочи, че облекчаване на административната и регулаторна тежест е от основните приоритети, които е заложил в работата на ведомството. Министърът даде за пример дигитализацията на определени административни процеси, които да улеснят процедурите за бизнеса.

Той подчерта още, че ще работи за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и справяне с предизвикателствата пред развитието на индустрията, подкрепа за малките и средните предприятия, както и повишаването на привлекателността на България за инвестиции, чрез подобряване на бизнес средата и нормативната уредба.Министър Богданов и работодателските организации ще работят активно за облекчаване на административната тежест за бизнеса

Върховенство на правото и борбата с корупцията са сред основните теми, за да бъдат насърчени инвестициите у нас, беше изтъкнато още на срещата.

„Искаме да създадем механизъм за обратна връзка от бизнеса, за да подобрим комуникацията и диалога с представителите на работодателите“, обяви Богданов. Страните се обединиха около необходимостта от регулярни срещи, които да се провеждат веднъж месечно в министерството по конкретни теми, касаещи българския бизнес.

На срещата представителите на АОБР изразиха твърда подкрепа по присъединяване на България към Еврозоната, приемане на страната ни в Шенгенското пространство и ОИСР, като посочиха, че това са приоритетни теми и за бизнеса в страната.

Акцент беше поставен и върху запазване на съществуващия данъчен модел у нас, като беше изтъкнато, че това е едно от големите предимства на българската икономика.

Министърът на икономиката и индустрията и АОБР обсъдиха още активизиране на външно-икономическото сътрудничество чрез Службата по търговско-икономически въпроси към министерството. Богданов заяви, че сред основните приоритети в работата му е и осигуряване на подкрепа за износа чрез повишаване информираността на българските фирми относно възможностите за навлизане на нови пазари. Той предложи представители на работодателските организации да участват по-активно в процеса, за да се постигне по – голяма ефективност в работата, както и да се откроят приоритетни сектори, които търси бизнесът на чужди пазари.

От представителите на работодателите беше повдигнат още и въпросът за липсата на кадри, както и облекчаване на процедурите за внос на работници.

Споделете