Loading...

Министър Богданов и южнокорейският му колега подписаха Меморандум за насърчаване на търговията и инвестициите между двете страни

Министър Богданов и южнокорейският му колега подписаха Меморандум за насърчаване на търговията и инвестициите между двете страни

Документът ще допринесе за привличане на корейски инвестиции в България и за създаване на конкретни бизнес партньорства

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и Инкьо Чонг, министър на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество в насърчаването на търговията и инвестициите между двете страни.

Официалното подписване на документа стана по време на Тринадесетата Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), която се провежда в Абу Даби, Обединени арабски емирства.

Чрез Меморандума за разбирателство се създава рамка за сътрудничество в търговията и насърчаване на инвестициите между двете страни. Ще се улесни сътрудничеството в областите търговия, инвестиции, индустрия, вериги за доставки и други. „Документът ще допринесе за по-добрия обмен на информация и опит в икономическата сфера, за привличане на корейски инвестиции в България и за създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни“, изтъкна министър Богданов по време на срещата.

„Усилията ни са насочени към диверсифициране на българския експорт и насърчаване износа и на продукти с по-висока добавена стойност. Работим за намиране на нови пазари и за активизиране на икономическото сътрудничество с партньори извън ЕС“, коментира икономическият министър.

Формите на сътрудничество, съгласно меморандума за разбирателство, включват насърчаване на фирми и физически лица да проучват възможностите за изпълнение на съвместни проекти, насърчаване на сътрудничеството между специализирани субекти и компании и обмена на експерти, учени, техници, студенти и стажанти, насърчаване участието на фирми и лица от двете страни в международни панаири и изложения, провеждани на териториите на двете страни и други.

Министър Богданов и южнокорейският му колега обсъдиха и възможностите за позиционирането на южнокорейски компании в индустриалните зони у нас, както и възможни инвестиции в сферите на аутомотив сектора, енергетиката, отбраната и проекти за системи за съхранение на енергия. Министър Богданов покани Република Корея да участва с щанд на международното изложение WEBIT, на което България е официална страна – партньор, където да бъдат показани възможностите за иновации и сътрудничество в различни сфери.

През първите десет месеца на 2023 г. стокообменът с Република Корея е на стойност 379.5 млн. щ.д. и бележи увеличение от близо 30% спрямо същия период на 2022 г. През този период българският износ бележи ръст от 72.4% и възлиза на близо 206 млн. щ.д. Вносът от Корея е на стойност 173.6 млн. щ.д. (0.06% намаление). Салдото е положително за България.

Споделете