Loading...

Министър Богданов: Предприемаме спешни мерки за осигуряване на нова пътна връзка към Индустриален парк София-Божурище

Министър Богданов: Предприемаме спешни мерки за осигуряване на нова пътна връзка към Индустриален парк София-Божурище

Възможностите за финансиране и предприемане на спешни действия по изграждането на пътна инфраструктура, която да осигурява още един транспортен достъп до Индустриален парк София-Божурище, обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и представители на Столична община, МРРБ , АПИ и Национална компания индустриални зони.

„Изграждане на нова връзка към парка е приоритетно“, изтъкна министър Богданов. Той подчерта, че е необходим втори транспортен достъп до Индустриалния парк, за да облекчи трафика и логистиката на компаниите , които оперират там. „Години наред това не се случва. Камиони чакат по 40 минути, за да излязат от зоната. Получихме множество оплаквания от инвеститори, че са затруднени“, коментира той.

По думите му, с течение на годините в индустриалния парк са привличани основно логистични инвестиции, но няма изградена подходяща довеждаща пътна инфраструктура. „Има нужда от поне два подхода към парка, за да бъде облекчен трафика от тежкотоварни камиони“, каза той.

Независимо от подписано през 2021 г. и одобрено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството през 2022 г. тристранно споразумение между АПИ, СО и НКИЗ за изпълнение на конкретни проекти и дейности за осигуряване на транспортен достъп до парка, до настоящия момент не са предприети мерки и не са започнали действия за реализирането му, стана ясно на срещата.

На нея бяха набелязани конкретни стъпки като изготвяне на актуален анализ на трафика от и до гр. Божурище, подготовка за стартиране на дейностите по изготвяне на проект за ПУП, включително комуникационно транспортни планове към тях, както и възможности за осигуряване на финансиране, за да се намери най-доброто решение за инвеститорите в Индустриалния парк и за гражданите на община Божурище, като се облекчи индустриалния трафик.

Споделете