Loading...

Министър Богданов: Преструктурирането на дружествата в ДКК ще премине през задълбочен анализ и в отворен диалог

Министър Богданов: Преструктурирането на дружествата в ДКК ще премине през задълбочен анализ и в отворен диалог

Злоупотребите в ДКК не трябва да продължават, категоричен бе той

Преструктурирането на дружествата под шапката на Държавната консолидационна компания (ДКК) ще премине през задълбочен анализ и ще бъде обсъдено в широк кръг. Ще бъде разработена цялостна програма за преобразуване, която ще бъде предложена за гласуване от Министерски съвет. Същата ще бъде представена и дискутирана с експерти, с представителите на различни парламентарни групи и в рамките на икономическата комисия в Народното събрание. Това каза министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов в отговор на парламентарен въпрос относно бъдещето развитие на ДКК. По неговите думи процесът ще отнеме време, за да бъдат минимизирани всички рискове за работата на държавните дружества и за техните 5 500 служители.

„Към днешна дата идеята за създаването на ДКК, като холдингова структура, е видимо опорочена“, категоричен бе Богданов. Министърът посочи редица злоупотреби и нарушения в управлението на компанията в минали години, генерирали милиони левове загуби. Сред тях са изхарчените без резултат над 500 млн. лева за ремонт на язовири, нереализираният правителствен комплекс и сключените поредица от договори за прехвърляне на вземания от страна на ДКК. Той е категоричен, че тези злоупотреби не трябва да продължават.

Богданов посочи, че компанията е в систематично неизпълнение на Закона за публичните предприятия и припомни, че при встъпването си в длъжност са липсвали финансови отчети на ДКК за 2021 г. и за 2022 г., което е в неизпълнение на закона. По думите на министъра всички нарушения са явни и са дадени на компетентните органи, като подчерта, че ДКК е постоянен обект на разследване от страна на прокуратурата.

Министър Богданов припомни, че през тази седмица кредитът на ДКК към Българската банка за развитие, в размер на 126,4 млн. лева, е бил погасен. „След като успяхме да върнем на държавата първите 45 млн. лева от нереализиралия се правителствен комплекс, в сряда официално погасихме цялото задължение“, посочи Богданов. Кредитното задължение е натрупано между 2018 г. и 2020 г. и по него немалка част от държавните предприятия към ДКК са били заложени като обезпечения. Сред тях са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД и други, като сега предстои да бъдат премахнати всички възбрани и залози върху тях. По думите на Богданов само за последната година лихвите по кредита възлизат на над 6 милиона и половина лева. Той посочи, че с изплащането на заема, дружествата ще могат да се развиват и да внасят дивидент в бюджета, вместо да продължават да изплащат лихви по кредита.

По думите му Министерството на икономиката и индустрията, като принципал на ДКК, ще предприеме действия само в случаите на неефективно управление. „Промени няма да бъдат правени при дружествата, които работят добре – като ВМЗ“, каза още Богданов. Според него бъдещото развитие на държавните предприятия от тук нататък ще бъде фокусирано върху перспективни индустрии като чисти технологии, кръгова икономика и други.

Той коментира и възможността за значително намаляване на броя на членовете на бордовете в държавните предприятия чрез тяхното преструктуриране. „Към момента съставът им варира от около 70 човека, като те ще могат да бъдат намалени до 20 души. Важното е този процес да премине в отворен диалог и да гарантираме работните места на заетите в дружествата“, подчерта Богданов.

Споделете