Loading...

Министър Богданов: През последната година не са предприети никакви стъпки относно дерогацията за внос на руски петрол в „Лукойл Нефтохим Бургас“

Министър Богданов: През последната година не са предприети никакви стъпки относно дерогацията за внос на руски петрол в „Лукойл Нефтохим Бургас“

“През последната година не са предприети никакви стъпки относно дерогацията за внос на руски петрол и петролни продукти за преработка в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Липсва план-график и конкретни мерки от страна на рафинерията”. Това заяви министър Богдан Богданов пред медии преди заседанието на икономическа комисия. По неговите думи първите стъпки са направени от сегашното правителство. В изготвения доклад от Съвета по сигурността към МС са отчетени конкретни рискове при отпадане на дерогацията в 30-дневен срок. Министър Богданов подчерта, че този срок крие сериозни рискове – от една страна нарушаване на ритмичните доставки на суров петрол и от друга логистичните рискове, свързани с договарянето на нови количества от страни извън Босфора, което ще отнеме време за транспортиране.

На заседанието депутатите от парламентарната комисия по икономическа политика приеха на второ четене промени в Закона по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, според които до 1 октомври 2024 г. рафинерията в Бургас трябва да премине плавно към преработката на изцяло неруски петрол. Според гласуваните текстове до края на тази година рафинерията може да ползва в производството не повече от 80% руски петрол, до 31 март 2024 г. – не повече от 75%, до края на юни – до 50%, и до 30 септември – до 25%.

„Основният казус към момента е, че за да отпадне дерогацията, ние първо трябва да имаме договорени количества неруски суров петрол, които да се обработват в рафинерията“, каза още министър Богданов. Според него тези количества трябва да бъдат договорени така, че да се гарантират ритмичните доставки и качеството на суровината. По думите на министъра това би означавало подписването на дългосрочни договори, които са на по-висока стойност. „Това от своя страна би довело до увеличение на цената за крайните потребители, което ние отчитаме като сериозен риск“, подчерта Богданов.

Икономическият министър увери, че ако дерогацията отпадне поетапно с премерени мерки и по много ясни критерии, не се очакват сътресения. Министър Богданов посочи, че срокът от 12 месеца е подходящ период за отпадане на дерогацията за внос на руски петрол и петролни продукти за преработка в „Лукойл Нефтохим Бургас“. С приемането на срок до 1 октомври 2024 година ще бъде избегнато евентуално повишаване на цените, създаване на спекула и дори недостиг на горива, каквито рискове крие 30-дневният срок.

„Търсим максимална диверсификация и намаляване на рисковете от гледна точка доставките на петрол и петролни продукти за преработка“, категоричен бе Богданов. Министърът заяви, че бъдещите доставки трябва да бъдат договорени във възможно най-кратки срокове, така че да се обезпечи производственият цикъл на рафинерията в оптимални обеми, без да се намалява значително производството.

Споделете