Loading...

Министър Богданов: През последните месеци усилията ни бяха да спрем скритата приватизация на Пловдивския панaир

Министър Богданов: През последните месеци усилията ни бяха да спрем скритата приватизация на Пловдивския панaир

Очакваме утре обективен съдебен процес по делото, което Министерството на икономиката и индустрията води, при който да се докаже правотата на държавата и тя да си възстанови 29 на сто от акциите на Пловдивския панаир, които в момента са в Община Варна, предоставени безвъзмездно от държавата преди години. Това каза министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов в интервю за БТА във връзка с утрешното заседание на Софийския градски съд по делото за панаира. През последните месеци усилията ни бяха да спрем скритата приватизация на панaира, допълни той. Министър Богданов изрази очакване за възможно най-широка подкрепа на местно ниво както в Община Пловдив, където десетилетия панаирът е бил емблема на града, така и от Община Варна.

Икономическият министър напомни, че вече нееднократно е била заявена от кмета на община Варна подкрепа за връщането на акциите на Пловдивския панаир на държавата. Проведохме срещи с Общинския съвет във Варна, очакваме и ясна стратегия за развитие, която сме предложили като акционер, която да бъде разгледана в по-широк кръг, включително на общинско ниво и от различните акционери, за да може панаирът да си върне капацитета и славата, която е имал преди години, посочи министърът.

Богданов напомни, че това е петият най-голям панаир като площ в Европа, който е близо три пъти по-голям от панаира в Хамбург и два пъти по-голям по площ от тези в Атина и във Виена. Плановете ни са този панаир да възвърне славата си на международно събитие, което ще се организира ежегодно, включително и есенният панаир, заяви министърът. Държава планира отварянето на панаира и към нови индустрии и международни партньорства, които да гарантират, че той ще функционира с максималния си капацитет, допълни Богданов.

Той отбеляза, че първият панаир, организиран през 1892 г., е привлякъл 160 000 посетители. В момента виждаме значително намален капацитет, влошени финансови показатели и рентабилност на панаира, каза министърът и допълни, че държавата и в частност Община Варна досега не е получавала като акционер дивидент. Този панаир трябва да работи, да продължи да бъде вратата за българската индустрия към света, но работейки ефективно, Пловдивският панаир би могъл да генерира допълнителни приходи в хазната, които да достигат потенциално към българския бизнес и граждани чрез изплащане на дивидент, заяви министърът и посочи, че това не се е случило от “започването на скритата му приватизация”.

Богдан Богданов напомни за стъпките, предприети от Министерството през последните месеци, за спирането на този тип приватизация на Пловдивския панаир, която по думите на му дълги години е била съществен проблем на общинско ниво. За първи път държава пое ясни ангажименти да възстанови тези акции като собственост на Министерството на икономиката и индустрията, посочи министърът. Основният проблем, който ние виждахме в целия процес, беше бездействието и не една или две декларации, включително и от министри на икономиката, че нищо не може да се направи по въпроса, каза Богданов. Той напомни, че с предприетите действия от Министерството през последните месеци вписването на апрота на акциите в Търговския регистър е спряно и към момента е наложен запор върху тези акции, докато не приключи делото за собствеността.

В края на септември 2023 г. по заведеното от министър Богдан Богданов дело пред Софийския градски съд бе потвърдено и второто особено искане за налагане на запор върху 16 314 400 броя поименни безналични акции от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД. Определението на Апелативния съд, като втора инстанция по обезпечителното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мярката бе допусната по-рано от Софийския градски съд за обезпечение на предявения от държавата, представлявана от министъра на икономиката и индустрията, иск срещу Община Варна за признаване на собствеността на държавата върху 16 314 400 броя поименни безналични акции, които представляват 29 на сто от капитала на Пловдивския панаир.

В средата на август 2023 г., в резултат на заведеното от министър Богданов дело пред Софийския градски съд и на предявените две особени искания, Апелативният съд – Пловдив потвърди спирането на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от община Варна към “Пълдин туринвест” АД. Съдът потвърди определението на Окръжния съд – Пловдив, който спря охранителното регистърно производство за вписване на увеличаването на капитала на “Пълдин туринвест” АД чрез непаричната вноска на Община Варна – 16 314 400 поименни акции до приключване с влязло в сила съдебно решение на производството. Това означава, че до края на производството акциите от Пловдивския панаир няма да отидат в частното дружество “Пълдин туринвест” АД.

Икономическият министър разпореди пълен правен анализ по казуса с Пловдивския панаир в началото на юни миналата година. По-късно, със свое решение, Министерският съвет му възложи да извърши всички възможни действия в защита на държавния интерес. В средата на юли беше предявен иск за признаване на собствеността на държавата върху акциите.

През 2017 г. Общинският съвет – Варна взе решение за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата в лицето на министъра на икономиката на над 16 млн. броя безналични акции, представляващи 29 на сто от капитала на Панаира. С това решение общинските съветници възлагат на кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърлянето им. Решението обаче не е изпълнено.

Четири години по-късно – през 2021 г., Общинският съвет – Варна взима друго решение за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на “Международен панаир Пловдив” АД в “Пълдин туринвест” АД, като Министерството не е уведомено за този акт.

Споделете