Loading...

Министър Богданов: Присъединяването към ОИСР е ключов приоритет и ще се предприемат всички стъпки за ускоряване на процеса

Министър Богданов: Присъединяването към ОИСР е ключов приоритет и ще се предприемат всички стъпки за ускоряване на процеса

Задълбочаване на сътрудничеството на България с ОИСР е от съществена важност за малките и средните предприятия у нас, които са в основата на българската икономика . Това каза министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов по време на среща на министрите от Комитета за малки и средни предприятия и предприемачество на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която се провежда в централата на организацията в Париж. Министрите обсъдиха най-добрите практики и механизми за повишаване на конкурентоспособността на МСП. България е представена за пръв път на ниво министър в Комитета, което значително повишава доверието на ОИСР за готовността ни да станем част от организацията.

Министър Богданов ясно изрази позиция, че присъединяването на страната ни към ОИСР е ключов приоритет за България и ще се предприемат всички стъпки за ускоряване на процеса.

Министър Богданов: Присъединяването към ОИСР е ключов приоритет и ще се предприемат всички стъпки за ускоряване на процеса

По време на форума икономическият министър проведе и ключови двустранни срещи с Дейвид Кларинвал, заместник министър-председател и министър на средната класа, МСП, селското стопанство и институционални реформи на Белгия, Келвин Холинрейк, министър на предприятията, пазарите и малкия бизнес на Великобритания и др. На срещите министър Богданов ясно очерта приоритетите на България и подкрепата, която ще очакваме за присъединяване към шенгенското пространство, еврозоната и ОИСР. Министър Богданов: Присъединяването към ОИСР е ключов приоритет и ще се предприемат всички стъпки за ускоряване на процеса

На пленарните сесии министър Богданов подчерта, че повишаването на уменията и преквалификацията на МСП са в основата на конкурентоспособността и устойчивостта им. Той посочи още, че дигиталният и екологичният преход на икономиката пораждат сериозни предизвикателства пред МСП, свързани с осигуряването на кадри с необходимите умения и квалификация. „Дуалното обучение е едно от решенията, които биха помогнали на МСП успешно да преодолеят недостига на квалифицирана работна ръка“, каза той.

Срещата на равнище министри на Комитета за малки и средни предприятия и предприемачество завърши с приемане на Декларация за подобряване на политиките за МСП и предприемачеството за по-голяма устойчивост и успешен зелен и дигитален преход.

Споделете