Loading...

Министър Богданов ръководи българската делегация на 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация в ОАЕ

Министър Богданов ръководи българската делегация на 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация в ОАЕ

Икономическият министър участва в заседанието на Съвета на ЕС по Външни работи и Търговия, което се провежда в рамките на Конференцията

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов участва в заседанието на Съвета на ЕС по Външни работи и Търговия, което се проведе в рамките на 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) в гр. Абу Даби, Обединените арабски емирства.

На него министрите, отговарящи за търговията в държавите-членки на ЕС, обсъдиха и приеха предложенията на Съвета в различни области, които трябва да бъдат подкрепени от страна на Европейския съюз по време на 13-та Министерска конференция на СТО.

В своето изказване по време на Съвета министър Богданов посочи, че от изключителна важност за надеждността на СТО е 13-та Министерска конференция да постигне съдържателен пакет договорености, който да обхване най-належащите за решаване въпроси, както и да зададе необходимите политически насоки за бъдеща работа относно реформиране и модернизиране на организацията.

По думите му от ключово значение е ЕС да продължи да заема конструктивна позиция и да играе водеща роля в процеса на укрепване на многостранната търговска система, засилване на доверието към СТО и затвърждаването на нейната роля в условията на икономическа и геополитическа криза.

За да е успешна Конференцията за нас е от значение да бъдат постигнати балансирани резултати в оформилите се като приоритетни за ЕС области, сред които са системата за уреждане на спорове, където най-вече следва да се договори ясен ангажимент за продължаване на преговори за реформиране на апелативния орган, продължаване на мораториума върху облагането с мита на електронните трансмисии и даване на насоки за провеждане на дискусия по търговия и индустриална политика“, изтъкна икономическият министър на Съвета.

Министър Богданов ръководи българската делегация на 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация в ОАЕЗаедно с всички присъстващи министри на търговията от ЕС министър Богданов взе участие и в събитие за солидарност с Украйна. На него бе потвърдена продължаващата вече две години подкрепа за Украйна след началото на военната агресия от страна на Русия.

Министърът на икономиката и индустрията е начело на българската делегация на 13 – та Министерска конференция на СТО, провеждаща се в гр. Абу Даби, Обединени арабски емирства. В делегацията участват още заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев и експерти.

Очаква се по време на 13-та Министерска конференция да се вземат решения относно реформата на системата за уреждане на спорове в СТО, селското стопанство и продоволствената сигурност, въпросите на развитието и най-слабо развитите страни, субсидиите в рибарството, реформата на СТО, електронната търговия, търговията и екологичната устойчивост, присъединяване на нови страни и други важни въпроси.

Споделете