Loading...

Министър Богданов разпореди 24-часово наблюдение на язовирите, за които отговаря ДАМТН

Министър Богданов разпореди 24-часово наблюдение на язовирите, за които отговаря ДАМТН

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов разпореди 24-часово наблюдение на язовирите на територията на страната, за които Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) осъществява контрол по Закона за водите за изпълнението на мерките, осигурени от собствениците за безопасната им експлоатация и изправното техническо състояние на язовирните им стени и съоръженията към тях.

Поради проливните дъждове в много области на страната, регистрираните количества на падналите валежи и постъпилата от Националния институт по метеорология и хидрология прогноза за опасни явления и предстоящи наводнения, министър Богданов разпореди наблюдение на язовирите.

ДАМТН ще бъде в непрекъснат контакт с всички структури, които имат отношение и следят за състоянието и водните нива в язовирите.

Предприети са всички превантивни мерки, вследствие на което да се следят денонощно водните обеми на язовирите.

Към настоящия момент не са възникнали аварийни ситуации с язовирни стени и съоръженията към тях при контролираните от ДАМТН язовири.

Споделете