Loading...

Министър Богданов: Съществува голям потенциал за икономическото сътрудничество между България и САЩ

Министър Богданов: Съществува голям потенциал за икономическото сътрудничество между България и САЩ

За 2022г. година стокообменът между двете държави бележи ръст от 45% и достига близо 2 млрд.щ.д.

Двустранната търговия между България и САЩ има голям потенциал за развитие. Американският пазар е сред основните експортни дестинации за български изделия от високотехнологичния сектор. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов по време на среща с търговска и инвестиционна делегация от 15 водещи американски компании. Посещението е едно от най-мащабните през последните години и се организира от Американo-централноевропейската бизнес асоциация (ACEBA) и от Министерството на търговията на САЩ.
В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за насърчаване на инвестициите и партньорството между двете държави в сферата на търговията, военната индустрия, фармацевтичния сектор, финансите, енергетиката, модернизацията на инфраструктурата и други.
Министър Богданов: Съществува голям потенциал за икономическото сътрудничество между България и САЩИкономическият министър запозна представителите на американските компании с предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация. Той изтъкна благоприятната данъчна политика, нарастващото геостратегическо значение, както и възможностите на България да се превърне в транспортен и логистичен хъб в региона.
Богданов акцентира на визията на Министерството на икономиката за развитието на индустриалните зони у нас, чрез които да бъдат привлечени нови инвестиционни проекти. „Ще създадем две нови индустриални зони в Доброславци и в Стара Загора, като ще приложим най-добрите практики на международни институции като Световната банка или Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Те ще бъдат специализирани в конкретни сектори като автомобилната индустрия и ще имат възможности за развитие на научно-развойна дейност“, подчерта Богданов. По неговите думи ще бъде отворена възможност за публично-частно партньорство с международни или локални инвеститори, които имат интерес да ги изграждат в партньорство с държавата.
Богданов увери представителите на американската делегация, че българската страна работи за стабилна и предвидима бизнес среда и за създаването на условия за привличане на инвестиции в производства с висока добавена стойност.
Министърът обяви, че предстои България да изпрати в САЩ търговски аташета, които ще работят за активизиране на двустранните търговски отношения, които имат изключително голям потенциал.
По време на срещата министър Богданов изтъкна трите основни приоритета, по които работи българското правителството свързани с приемането на страната ни в Шенгенското пространство, присъединяването ѝ към еврозоната и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които имат водещо значение за привличането на инвестиции и за развитието на бизнес климата у нас.
Само за периода януари-август 2023 г. стокообменът между двете държави възлиза на 1.131 млрд. щ. д., от които износ за САЩ – 697.3 млн. щ. д. и внос от 434.3 щ. д.
За 2022г. година търговията между страните достигна пикова стойност в размер на 1.936 млрд. щ. д., което е ръст от 45% спрямо 2021 г.

Споделете