Loading...

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно и прозрачно управление на публичните предприятия

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно и прозрачно управление на публичните предприятия

Стартирахме програма за оздравяване на публичните предприятия. Работим за създаване на стабилна основа за бъдещото им развитие, както и за прозрачното разходване на средствата от тяхна страна. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, който представи напредъка на страната ни в частта държавни предприятия на заседание на Комитета за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което се проведе в централата на организацията в Париж.

Министър Богданов бе ръководител на българската делегацията и защити доклада за постигнатите резултати пред 41-то заседание на Комитета и на Работната група „Държавна собственост и приватизационни практики” върху общата рамка на държавните предприятия в България. Toва е една от ключовите стъпки, която е част от присъединителния процес на България.

„За реализиране на потенциала, който имат тези дружества, са необходими ясни цели, механизми за контрол и приоритети, структурирани на тримесечие. Ще имплементираме централизирана система за мониторинг и контрол на дружествата с данни за финансовите и оперативните показатели в реално време“, каза той. Министърът на икономиката увери, че страната ни е предприела необходимите промени на законодателството и на правилниците за прилагане на конкретните закони, така че да се работи в пълно съответствие с правните инструменти на ОИСР.

Богданов ясно изрази позиция, че присъединяването на страната ни към ОИСР е ключов приоритет за България и вече са предприети стъпки за ускоряване на процеса. „Реформите, които сме предприели, се изпълняват с нужните темпове“, категоричен бе той.

Министър Богданов: Създаваме основа за ефективно и прозрачно управление на публичните предприятияИкономическият министър обсъди процеса на присъединяване на България към ОИСР по време на срещи с г-н Кимо Виертола – вицепредседател на Работната група “Държавна собственост и приватизационни практики” и с г-жа Гита Котари – заместник-директор на Правната дирекция в Секретариата на ОИСР. Страната ни е постигнала сериозен напредък в изпълнението на необходимите реформи в сферата на държавните предприятия, стана ясно по време на срещите.

„Правителството работи активно за стабилна бизнес и инвестиционна среда“, подчерта Богданов и посочи че страната ни е с най-голям напредък в прилагането на върховенството на закона през изминалите 12 месеца, според данните в новия доклад на World Justice Project.

Процесът на присъединяване включва едновременно извършване на технически прегледи от тематичните комитети на ОИСР и присъединяване към правните инструменти на организацията. Представянето на доклада е една от поредицата стъпки, част от присъединителния процес на България към Комитета за корпоративно управление, която попада в областите на компетентност на Министерството на икономиката и индустрията – като водещо ведомство. В българската делегация участваха още представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Българския енергиен холдинг и на Комисията за противодействие на корупцията.

Споделете