Loading...

Министър Богданов: Важно е да запазим конкурентоспособността на бизнеса

Министър Богданов: Важно е да запазим конкурентоспособността на бизнеса

Богданов участва в онлайн среща на министрите на икономиката от ЕС и комисар Бретон

От важно значение е да се гарантират достъпни цени на електроенергията за бизнеса, така че той да запази и надгради своята конкурентоспособност. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов по време на онлайн среща с еврокомисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон и с министри на икономиката от ЕС.

По време на срещата бе обсъдено състоянието на фотоволтаичните системи в страните членки. Не нея взеха участие и представители на Европейския алианс на фотоволтаичната индустрия. Акцент бе поставен върху увеличаването на стойността на европейското производство. Целта й бе да се разгледат настоящите предизвикателства и възможните решения за връщане на производството на слънчеви фотоволтаици в Европа.

Министърът на икономиката и индустрията подчерта, че страните трябва да бъдат единни и да действат заедно при вземането на важните решения за Европа, отчитайки наличните ресурси и предимства на всяка една държава.

Богданов посочи, че целите, които се поставят в Европа за зеления преход, не трябва да бъдат за сметка на бизнеса.

Министерската среща относно европейската слънчева фотоволтаична (PV) индустрия се проведе под егидата на Европейския алианс за слънчева фотоволтаична индустрия, а нейн домакин бе комисар Тиери Бретон.

В нея участваха министри от Европейския съюз, както и представители на Европейската инвестиционна банка и европейския фотоволтаичен сектор.

Представителите на държавите членки обмениха и споделиха най-добри практики за мобилизиране на съществуващите финансови инструменти на национално ниво и на равнището на Съюза.

Споделете