Loading...

Министър Богданов: За да привлечем нови инвестиционни проекти, трябва да имаме подготвени терени с изградена инфраструктура

Министър Богданов: За да привлечем нови инвестиционни проекти, трябва да имаме подготвени терени с изградена инфраструктура

Министерството на икономиката разработва дигитален инвестиционен портал

Един от приоритетите в политиката на Министерството на икономиката и индустрията е създаването на условия за привличане на инвестиции в производства с висока добавена стойност свързани с кръговата икономика, автомобилната индустрия и производство на възобновяема енергия. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов при откриването на семинар за новопостъпили членове на чуждестранния дипломатически корпус в Република България, който се проведе в Министерството на икономиката. Събитието се организира от Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.

Министър Богданов посочи, че България е добро място за инвестиции, като страната ни може да се превърне в транспортен и логистичен хъб. Той акцентира на визията на Министерството на икономиката за развитието на индустриалните зони у нас, чрез които да бъдат привлечени нови инвестиционни проекти. „Индустриалните зони трябва да се развиват паралелно и да са фокусирани върху конкретни индустрии“, обяви той и даде пример с Икономическа зона „Доброславци“ – специализирана в автомобилостроенето.

Богданов подчерта, че индустриалните зоните трябва да се подготвят като инвестиционни проекти и за тях да се отвори възможност за публично-частно партньорство с международни или локални инвеститори, които имат интерес да ги изграждат в партньорство с държавата. Той изтъкна възможностите за привличане и на представители на международни институции като Световната банка или ЕБВР. „За да могат да се случат инвестиционните проекти обаче, трябва да има подготвени терени, с изградена инфраструктура и площи на ключови локации, в близост до основни пътни артерии, и подходящи помещения за съответния бизнес“, подчерта министър Богданов. Като друг акцент в политиката на МИИ по отношение на индустриалните зони той добави съкратените административни срокове за стартиране на инвестиционни проекти.Министър Богданов: За да привлечем нови инвестиционни проекти, трябва да имаме подготвени терени с изградена инфраструктура

Пред представителите на дипломатическия корпус той обяви, че икономическото министерство разработва и инвестиционен портал, който ще обедини всички публични структури свързани с нуждите на инвеститорите. „Процесът ще бъде дигитален и по този начин ще успеем да ограничим корупцията“, допълни той.

По време на семинара министър Богданов посочи, че ключово за развитието на икономическите ни отношения е да имаме търговски представители по света, които да работят активно, както и да се прилагат ясни критерии за мониторинг на свършената от тях работа. Той посочи, че Министерството на икономиката и индустрията е в процес на конкурентен подбор за 23 свободни позиции в 21 държави за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България по света. Осем от тези позиции са за европейските държави, 13 – за държавите извън ЕС и 2 за страните от ОНД.

„Години наред в държави, които са важни търговски партньори на страната ни, не сме били представени със СТИВ, което се е отразило негативно на двустранните икономически отношения“, подчерта министър Богданов. Той акцентира, че в оценяващата комисия за първи път се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Споделете