Loading...

Министър Богданов: За първи път от година насам през месец февруари „Ел Би булгарикум“ ще реализира печалба от оперативната си дейност, а продажбите ще надвишат 1 млн. лева на месечна база

Министър Богданов: За първи път от година насам през месец февруари „Ел Би булгарикум“ ще реализира печалба от оперативната си дейност, а продажбите ще надвишат 1 млн. лева на месечна база

След започнатия процес на оздравяване от средата на миналата година стабилизацията на „Ел Би Булгарикум“ върви успешно. Договорите, които бяха неизгодни, вече са приключени. Дружеството запази националното си покритие, като в същото време разшири продуктовата си гама. Това заяви министърът на икономиката и индустрията по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос относно състоянието на „Ел Би Булгарикум“.

Икономическият министър припомни, че предишните две ръководства на дружеството, от края на 2022 г. и началото на 2023 г., въпреки повишените оперативни разходи от 3 млн. лева, са намалили необосновано с 60% крайната цена на продуктите. „Общата загуба на фирмените магазини на „Ел Би Булгарикум“ беше над 450 000 лева“, подчерта Богданов.

По неговите думи вече има резултат от започналата реформа в дружеството от средата на миналата година, от успешното предоговаряне и връщането на пазара, както и от прекратяването на сключените неизгодни договори за компанията. „Предварителните данни за дейността за месец февруари показват, че за първи път от почти година дружеството ще реализира печалба от оперативната си дейност, а продажбите ще надвишат 1 млн. лв. на месечна база“, обяви министърът. Той посочи, че дългият период на лоша ценова политика, липсата на продукти в магазинната мрежа и нарушените вериги за доставки, създават сериозни затруднения пред дружеството, които изискват време и допълнителни усилия, за да бъдат преодолени.

Богданов подчерта, че вече е възстановена и връзката между Центъра за научноизследователска и развойна дейност и производствените бази, с което се дава ход и за изпълнение на програмата за пускане в производство на нови продукти с активното участие на изследователите от научните звена.

Икономическият министър бе категоричен, че към момента дружеството работи само с първокачествено българско мляко, от български ферми като следи стриктно за качествените показатели и не допуска влагане на каквито и да било подобрители, стабилизатори и сухо мляко.

Министърът на икономиката изтъкна, че поисканото увеличение от синдикалните организации в размер на 45% за настоящата година, би довело „Ел Би Булгарикум“ до фалит. „Това ще генерира общ годишен разход за възнаграждение на дружеството от 8 млн. лева, което е невъзможно в текущата ситуация“, заяви Богданов. Той бе категоричен, че икономическото министерство няма да позволи фалит на българското дружество.

Той подчерта, че е проведена среща със синдикалната организация на КНСБ и пред тях са били изнесени тези данни, като по думите му е на лице разбиране за трудностите, пред които е изправено дружеството и невъзможността да се поемат допълнителни разходи в този размер на този етап.

Богданов обяви, че средната работна заплата през януари е била 2 746 лв., което е ръст от 33% за две години. На този етап предприятието обаче не може да си позволи да увеличи повече възнагражденията на служителите си. По неговите думи конкретно за Производствена база – Видин разходът за на дружеството за един служител за 2023 г. възлиза на 32 308 лева или средно по 2 692 лева месечно, при средна заплата за региона от 1 398 лева.

Споделете