Loading...

Министър Борисов: България е перспективна дестинация за близко планиране, целяща преместване на бизнеса за компании, търсещи съкращаване на веригите за доставка

Министър Борисов: България е перспективна дестинация за близко планиране, целяща преместване на бизнеса за компании, търсещи съкращаване на веригите за доставка

България постига високо ниво на нови инвестиции, както чуждестранни, така и вътрешни, въпреки международната криза през последната година. Продължаваме да регистрираме постоянно нарастващ интерес от страна на потенциални инвеститори, като само за изминалата година сме сертифицирали по ЗНИ проекти за над 1 млрд. лв. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри Международна видеоконференция „България – новата топ ниършоринг дестинация“. Събитието се организира от Българска агенция за инвестиции /БАИ/ и петнадесет Двустранни търговски и индустриални камари, под патронажа на Министерство на икономиката за представяне на България като нова „ниършоринг” дестинация в световен мащаб.

Борисов изтъкна, че последните проучвания на работодателски и партньорски бизнес организации показват, че 95 на сто от чуждите компании, които вече са направили инвестиции в България, са готови да ги разширят. „Пандемията предизвиква известно забавяне на инвестиционните процеси в международен план, но тук запазваме положителната тенденция на интерес към възможностите за инвестиране”, каза той.

По думите му България има най-либералните мерки по отношение на бизнеса по време на пандемията, като така е запазен един от факторите на икономически растеж – потреблението. Минисър Борисов допълни, че България е в челните места в Европейския съюз по макроикономическа и финансова стабилност, изхождайки от показателя държавен дълг, съотнесен към БВП. Страната ни е на първо място по кредитен рейтинг на Балканите. „Едни от най-важните фактори за привлекателност са запазване на най-ниските в ЕС данъчни ставки и оперативни разходи, а добрата квалификация на персонала се оценява високо от чуждестранните инвеститори. Всичко това очертава страната ни като перспективна дестинация за близко планиране, целяща преместване на бизнеса за компании, търсещи съкращаване на веригите за доставка. Приемането ни през 2020 г. в ERM II е още едно доказателство, че ще останем на картата на инвестиционните процеси“, допълни той.

Икономическият министър заяви, че в последните години имаме нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места. „Ниършорингът става все по-привлекателен и настоящата пандемична ситуация показва, че има много предимства от съкращаването на веригите за доставка и инвестициите в страни с близък часови пояс, по-лесен достъп и всички предимства на общия европейски пазар“, каза Борисов.

Той подчерта, че България се позиционира много сериозно на картата на държавите, които имат потенциал за развитие на автомобилната индустрия. „Тук оперират над 270 компании, които произвеждат компоненти и системи за водещите международни автомобилни марки. Страната ни се превръща и в предпочитана дестинация за установяването на компании или откриването на аутсорсинг центрове на водещи фирми в областта на високите технологии. Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) също е сред основните, които допринасят със своя растеж за динамиката на брутната добавена стойност в икономиката”, каза Борисов .

Министърът на икономиката изтъкна още, че страната ни предлага много инвестиционни стимули, както и реформиране на професионалното образование и обучение и взаимодействие между висшите училища и бизнеса. „В ход е и приемането на нов Закон за индустриалните паркове, чиято цел е да създаде възможност за изграждане в съкратени срокове на съвременни индустриални зони с цялата необходима за инвеститорите инфраструктура. Развиваме и технологични паркове за високотехнологични производства и иновации“, съобщи той.

Участие в Конференцията взеха още зам.-министърът на икономиката Стамен Янев, изп.директор на БАИ Десислава Трифонова, службите по търговско-икономическите въпроси към министерството, както и представители на бизнеса от Двустранните търговски и индустриални камари. По време на събитието бяха представени успешни примери на чуждестранни компании в страната ни.

Споделете