Loading...

Министър Борисов обсъди нови икономически мерки с работодателските и синдикалните организации

Министър Борисов обсъди нови икономически мерки с работодателските и синдикалните организации

Нови икономически мерки бяха обсъдени днес на среща между министърът на икономиката Лъчезар Борисов и представители на работодателските и синдикалните организации. На нея стана ясно, че в следващите 4 месеца икономическото ведомство предвижда да предприеме допълнителни антикризисни мерки пряко насочени към българските предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19. „С наличните свободни средства в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (в размер на 162 млн. лева) е планирано да стартират две мерки”, каза министър Борисов. И разясни, че първата мярка е за т. нар. “големите малки” компании, които не са включени до момента, но допълнително ще стане ясно дали това да са компании с годишен оборот от 500 хил. лв., или с 300 хил. лв., като размерът на помощите за тези компании ще бъде 50 или 100 хил. лв.

Втората мярка е да се предостави подкрепа, включително инвестиционна за МСП, за реорганизация и адаптиране на работните места или промени в бизнес процесите и моделите. Размерът при нея е 82 млн. лв.

С новите средства в рамките на Инициативата на Европейската комисия REACT-EU (в размер на 391 166 000 лева) е предвидено да стартират следните мерки:

1/.Дигитализация, възстановяване и растеж(с индикативен бюджет 291 166 000 лева), и

2/. Цифрови и зелени иновации(с индикативен бюджет 100 000 000 лева).

Основната цел на мярката „Дигитализация, възстановяване и растеж“ е да осигури подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Предвидено е да се финансират проекти за насърчаване използването на ИКТ в предприятията, инвестиции за реорганизация на работните процеси и възстановяване на дейността, вкл. интернационализация, инвестиции в технологии за опазване на околната среда, както и въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Подкрепа по мярката ще могат да получат предприятията от всички сектори на икономическа дейност, които са осъществявали дейност през 2018 г. и 2019 г. Предвидени са минимален размер – 10 000 лева; максимален размер съгласно категорията на предприятията: микро – 100 000 лева, малки – 150 000 лева, средни – 250 000 лева.

Мярката „Цифрови и зелени иновации“ е да подпомогне бизнеса да се адаптира и подготви за прехода към цифрова и кръгова икономика. По мярката са предвидени минимален размер – 50 000 лева, максимален размер – 391 166 лева. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 80%.

Свързана медия

Споделете