Loading...

Министър Борисов: Оказваме пълна подкрепа на бизнеса по време на новите противоепидемични ограничения

Министър Борисов: Оказваме пълна подкрепа на бизнеса по време на новите противоепидемични ограничения

Осигуряваме пълна подкрепа на бизнеса от всички засегнати сектори след влизането в сила на новите противоепидемични мерки. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на брифинг в Министерството на икономиката

Лъчезар Борисов посочи, че засегнатите от новото затваряне бизнеси ще могат да се възползват от антикризисната мярка, отново през Националната агенция за приходите и по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” /ОПИК/.

„По процедурата досега бяха изплатени около 65 млн. лв. Помощта е в размер на до 20% от оборотния капитал“, уточни икономическият министър.

Той подчерта, че сега подкрепата ще е за всички сектори, засегнати от новата заповед на министъра на здравеопазването, която предстои да бъде издадена. Министър Борисов подчерта, че докато се чака нотификация от Европейската комисия (ЕК), необходима, за да заработи новата мярка, фирмите ще могат да кандидатстват и в периода на изчакване.

Министърът на икономиката изтъкна, че остават в сила и останалите мерки по ОПИК, Фонда на фондовете, както и тези, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика – 60/40, 80/20, 75/0 и „Запази ме“. По думите му от следващата седмица продължава и работата по мерките, касаещи подпомагането на физическите лица чрез Българска банка за развитие (ББР). Той напомни, че има осигурен ресурс от още 100 млн. лв по тази процедура. „Освен това, продължават и мерките с Гаранционен инструмент от Фонда на фондовете, който предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%“, допълни той.

Не на последно място, икономическият министър изтъкна, че България стои добре на фона на другите страни в ЕС по отношение на макроикономическата рамка.

Министър Борисов подчерта, че той и екипът му продължават да са в комуникация с бизнеса и да търсят разработване на нови финансови механизми в помощ на засегнатите страни.

Споделете