Loading...

Министър Борисов: Със 156 млн. лева ще подпомогнем затворените бизнеси

Министър Борисов: Със 156 млн. лева ще подпомогнем затворените бизнеси

Министерството на икономиката в сътрудничество с НАП изготви процедура за „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Бюджетът е в размер на 156 млн. лева, като средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Мярката е за ликвидност на засегнатите сектори от противоепидемичните мерки. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов на съвместен брифинг с ръководството на Националната агенция за приходите (НАП).

Министърът на икономиката уточни, че процедурата е за подкрепа на предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с противоепидемичните мерки. „Приемането на документи за кандидатстване, обработката и изпращането на помощта се предвижда да се извършва от НАП изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения – две седмици и за предоставяне и изплащане – една седмица“, допълни министърът.

По думите му помощта ще се изчислява като процент от оборота на конкретните обекти, който е реализиран през периода на 2019 г., съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през тази година.

Споделете