Loading...

Министър Борисов: Споразумения за сътрудничество дават начало на партньорство между висшето образование и индустрията

Министър Борисов: Споразумения за сътрудничество дават начало на партньорство между висшето образование и индустрията

С посредничеството на министъра на икономиката Лъчезар Борисов бяха договорени партньорства между Висшето училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/, „Национална компания индустриални зони” /НКИЗ/ и София Тех Парк. Меморандумите за сътрудничество бяха официално подписани днес в присъствието на Лъчезар Борисов и ректора на висшето училище проф. Миглена Темелкова. Споразуменията ще доведат до развитието на българската индустрия, подкрепена от млади и образовани експерти. Чрез тях ще се въведат в българската образователна практика напълно нов подход в изучаването на високите технологии, както и иновативен модел на теоретичното обучение при практическата подготовка.

Министър Борисов посочи, че целта на това иновативно сътрудничество е да се осигури синергия между наука и практика, като се създаде изцяло ново поколение висококвалифицирани, предприемчиви млади хора, готови за предизвикателствата на Индустрии 4.0 и 5.0.

„За Министерството на икономиката сътрудничеството между научната общност и бизнеса винаги е било приоритет. IT секторът е водещ за страната ни, а вие обучавате висококвалифицирани кадри, от които инвеститорите се нуждаят“, посочи икономическият министър.

Лабораториите на София Тех Парк са оборудвани с последно поколение технологии в областта на телекомуникациите, изкуствения интелект, информационните и видео технологиите, предстои да стартира своята работа и единствения в България суперкомпютър. Колаборацията с Висшето училище по телекомуникации и пощи ще допринесе за пренасянето на практическите занятия и проектната дейност в София Тех Парк, където с помощта на високотехнологичното оборудване завършващите студенти ще придобият компетентност и практически умения за работа с технологии и програмни продукти, потребни на икономиката на бъдещето.

Споделете