Loading...

Министър Борисов връчи три сертификата за инвестиция клас А

Министър Борисов връчи три сертификата за инвестиция клас А

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи три сертификата за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност близо 70 млн. лв. и разкриване на 340 нови работни места. На официалната церемония в Министерството на икономиката присъства и зам.-министърът Стамен Янев.

„Солвей Соди“ Ад получи сертификат за инвестиционен проект, свързан с инсталация, производство, опаковане и съхранение.

Фирма „Ди Би Карго България“ ЕООД бе сертифицирана за проекта „Диверсификация на съществуващо предприятие на „Ди Би Карго България” ЕООД ”, който ще се реализира в гр. Карлово, обл. Пловдив.

Сертификат клас А бе връчен и на IT компанията „Скейл Фокус“ за инвестиционния проект „Растеж на ФОКУС“.

По време на разговора представителите на компаниите изразиха своята благодарност към Министерството на икономиката и Българска агенция за инвестиции (БАИ) за ползотворното сътрудничество и оказаното съдействие. Министър Борисов от своя страна увери присъстващите, че парите по мерките за подкрепа на стратегически инвеститори са подсигурени.

В процес на сертифициране към момента са 56 проекта на обща стойност 1480.18 млн. лв. и са заявени над 4911 работни места.

Споделете