Loading...

Министър Борисов: За първи път в България имаме мапинг на българската индустрия

Министър Борисов: За първи път в България имаме мапинг на българската индустрия

За първи път в България имаме мапинг на българската индустрия. Това беше една идея на Министерството на икономиката за обединяване на икономическа карта на българския бизнес. Днес можем да дадем началото на тази инициатива заедно с партньорството между Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Аутомотив Клъстер България (АКБ). Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на стартирането на проекта в Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП). Той подчерта, че в него са включени 14 индустрии, включително и сферата на образованието, като по този начин ще успеем да осъществим синергия между инвеститори, бизнес и образование.

В рамките на събитието министър Борисов подчерта, че процесът е отворен, тъй като се работи на база на статистическа и друга налична информация в търговския регистър. По негови думи много важно е да се постигне синергия на клъстерно ниво – обединена и по-лесно достъпна и систематизирана информация за потребители и инвеститори. Информацията ще бъде интерактивна за непрекъсната актуализация за обединяване на бизнесите на клъстерно и браншово ниво.

По време на откриването министър Борисов каза, че утре на страницата на Министерството на икономиката ще бъде публикуван двуседмичния отчет. По негови думи по антикризисните мерки се работи ускорено до края на тази седмица ще имаме оценени вече 19 000 проекта по процедурата за микропредприятия. Той подчерта, че интензивно се работата и по раздаването на средства под формата на кредити чрез ББР. „Към днешна дата сме прескочили 100 млн. лв. ресурс, който е инвестиран от ББР“, каза министър Борисов.

В заключение икономическият министър подчерта, че с хармонизирането на клъстерните политики ще се работи в посока подобряване на икономическото развитие в партньорство с правителството и държавните институции. „Министерството на икономиката оценява тази важна стъпка, защото това е изключително важно в този момент и в тази безпрецедентна криза, пред която сме изправени“, каза той.

Сайтът https://bgindustrymap.com/bg позволява да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма.

Споделете