Loading...

Министър Емил Караниколов разпореди изготвянето на доклад за състоянието на стопанисваните от „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обекти и съоръжения

Министърът на икономиката Емил Караниколов разпореди изготвяне в срок от 3 седмици на подробен доклад за състоянието на всички обекти и съоражение, стопанисвани от „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД. Той ще съдържа и резултатите от извършвания от дружеството мониторинг на повърхностни и подземни води в районите на бившите уранови мини.

На проведената среща днес с ръководството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД бяха набелязани мерки за оценка на състоянието на съоръженията и повишаване ефективността на мониторинга на закритите уранови мини в България. Превантивните мерки са в съответствие с взетото решение от Консултативния съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина към Министерство на икономиката, взето на заседание от 21.04.2017 г.

Приоритет в дейността на министерството и на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД ще бъде чрез засилен контрол да се осигури и гарантира безопасната експлоатация на съоръженията и недопускане на риск от радиоактивно замърсяване на почвата и водите.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е дружество от системата на Министерство на икономиката с предмет на дейност изготвяне, възлагане и изпълнение на проекти и програми за техническа и биологическа рекултивация и мониторинг на радиоактивно замърсени обекти и очистване на замърсени води.

Споделете