Loading...

Министър Караниколов: България подкрепя изготвянето на Обща стратегия за индустриална политика на ЕС

Министър Караниколов: България подкрепя изготвянето на Обща стратегия за индустриална политика на ЕС

България подкрепя изготвянето на Обща стратегия за индустриална политика на ЕС, която да обединява всички стратегически инициативи на ЕС в областта на индустрията. По този начин ще се гарантира постигането на синергия между инструментите на ЕС, които са насочени към устойчив икономически растеж, осигуряване на заетост и въвеждане на иновации в предприятията в ЕС“. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на петата конференция „Приятели на индустрията“ в Берлин. Той подчерта, че в новата стратегия е необходимо да се постави специален фокус върху малките и средните предприятия, стартиращите и разрастващите се предприятия. „Те са важен фактор за генериране на икономически растеж, създаване на работни места и подобряване на конкурентоспособността на икономиката на ЕС“, допълни той.

Министър Караниколов обърна специално внимание на обучението на кадри за приоритетните индустриални сектори. „Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Германия, Швейцария, Австрия и подчерта, че това е един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда“.

Поставянето на цели за индустриалното развитие на Европа до 2030 г. е обосновано и крайно необходимо с цел продължаване на усилията за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия. „Ето защо подкрепям Декларацията от Берлин и смятам, че е необходимо създаването на Обща стратегия за индустриална политика на ЕС, която да бъде одобрена през пролетта на 2018 г“, изтъкна министър Караниколов.

Важен акцент по време на конференцията бе цифровата трансформация. За дигитализация на индустрията, България стартира национални инициативи за подкрепа на Индустрия 4.0. Ползвайки опита на бързо развиващия се ИКТ сектор, се разработват политики и конкретни мерки за по-нататъшно развитие на Индустрия 4.0 в икономиката, респективно в индустрията. „Понастоящем българската индустрия има дял от над 25% в БВП, и вземайки предвид развитието през последните години този процент ще се увеличи. Българското правителство реализира политики, насочени към подкрепа на иновациите, високотехнологичните индустрии и създаването на нови възможности за реализация на проекти за сътрудничество с потенциал за значително икономическо въздействие“, заяви министър Караниколов.

В заключение той подчерта, че всяка реформа в индустрията трябва да бъде подкрепена с увеличаване на инвестициите. Средствата, които се влагат в индустрията трябва да отговарят на приоритетите, особено в процеса на дигитализацията на икономиката. Това ще помогне на европейската индустрия да повиши конкурентоспособността и по този начин да извлечем максимална полза от въвеждането на нови технологиите.

В рамките на форума министър Караниколов се срещна с Матиас Махниг, държавен секретар в германското Федерално министерство на икономиката и енергетиката и представи мерките, които се предприемат от българското правителство за подобряване на бизнес средата у нас. „За нас е важно да продължим да насърчаваме интереса на германските компании за нови инвестиции или разширяване на инвестиционното им присъствие в България“, подчерта той. Министър Караниколов запозна държавния секретар Махниг с предприетите мерки от страна на Министерството на икономиката за намаляване на административната тежест. „Пилотно реализираме проект за промяна в 113 административни услуги и регулаторни режими, които ще бъдат оптимизирани или ще отпаднат, като мярка за облекчаване на административната тежест за бизнеса. Очаква се редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса и многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса, свързано с намаляване на броя изискуеми документи“, каза министър Караниколов.

По време на разговорите министър Караниколов представи и идеята да се създаде интерактивна квалификационна карта на регионите. „Тя ще може да показва на инвеститорите къде, какви кадри има, какви са индустриалните мощности в конкретния регион и какви нужди имат предприятията“, поясни той. Министър Караниколов изтъкна, че Германия е стратегически външноикономически партньор и България отдава приоритетно значение на развитието на двустранните отношения.

От своя страна държавният секретар Матиас Махниг каза, че правителството на България върви в правилната насока и изрази задоволство от стокообмена между двете страни. „Прогресивното му нарастване през последните години говори за отлични търговско-икономически отношения и се надява и в бъдеще на още по ползотворно сътрудничество“, каза той.

Свързана медия

Споделете