Loading...

Министър Караниколов: Електронното управление е стратегически приоритет за България

Министър Караниколов: Електронното управление е стратегически приоритет за България

Дигиталната трансформация на администрацията е процес, който е условие за ефективност, прозрачност и отчетност на административните структури в интерес на гражданите и на бизнеса. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, по време на откриването на Форум за „Електронно правителство, електронни обществени поръчки и електронно здравеопазване“.

Събитието бе организирано от Американската търговска камара в България и Търговската служба към Посолството на САЩ и предостави възможност експерти от бизнеса и държавни институции да обсъдят актуални въпроси в сферата на електронното управление, както и да обменят добри практики и иновативни решения в тази област.

Министър Караниколов посочи, че електронното управление не е само дигитализация на административни процеси, а коренна промяна на модела на административно обслужване. „То ще позволи на гражданите и на бизнеса да пестят време и средства при получаването на административни услуги и да се освободят от обременяващата роля на посредници между отделните административните структури“, допълни министърът на икономиката.

По думите му инвестициите в електронно управление и информационни технологии са основен фактор за икономическия растеж. Министър Караниколов изтъкна още, че бързото развитие на новите технологии, както и дигитализацията на икономиката предоставят стратегически възможности не само да се модернизира икономиката, но и да се направи производството по-конкурентноспособно, по-екологично и по-ефективно от гледна точка на ресурси и суровини, по-адаптивно към конкретните нужди на клиентите и потребителите.

„Една от основните области, която може да подпомогне трансформационните процеси на дигитализация на икономиката е именно внедряването и развитието на електронното управление“, завърши той.

Емил Караниколов получи от Петър Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара Бялата книга на Американска търговска камара, която съдържа основните стратегически приоритети, в която дигитализацията е на първо място.

Споделете