Loading...

Министър Караниколов: Европа се нуждае от силна и иновативна индустрия

Министър Караниколов: Европа се нуждае от силна и иновативна индустрия

Икономическият министър проведе среща със заместник-председателя на Европейската Комисия г-н Юрки Катайнен

Европейският съюз се нуждае от силна и иновативна индустрия като източник на качествени работни места и двигател на конкурентоспособна, иновативна и устойчива икономика. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на Форум „Ден на ЕС индустрията”, който се провежда в Брюксел и е организиран от Европейската комисия.

Министър Караниколов представи на форума ключовите изводи от неформалния Съвет по конкурентоспособност, който се проведе в София в началото на февруари, свързани с подготовката на бъдеща цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на ЕС с хоризонт до 2030 г.

Икономическият министър, изтъкна необходимостта да се ускори работата по подготовка на цялостна и дългосрочна визия за индустрията и своевременно приемане на дългосрочен и стратегически подход. По думите му дългосрочният подход на индустриалната политика трябва да е базиран на развитие и осъвременяване на конкурентните предимства на европейската икономика, а именно ключовите активи като добрата физическа и цифрова инфраструктура, уменията на работната сила, иновативния потенциал на ЕС, добре функциониращите пазари, предвидимата и последователна регулаторна среда, както и ефективно управление.

Министър Караниколов подчерта, че ЕС трябва да развива потенциала си за иновации и да го превърне в пазарни продукти, които да създадат реални предимства за европейските предприятия и потребители. „Индустрията трябва да инвестира в новите технологии за прехода към цифрова и ниско-въглеродна икономика“, допълни той.

По време на днешния ден на индустрията се обсъжда общата индустриална политика на Съюза, конкурентоспособността, подкрепата за традиционните индустрии, иновациите. В дискусиите са поканени представители на бизнеса, работодателски организации, представители на европейските институции, европейски комисари, министри от страните членки.

В рамките на Форума председателят на най-голямата европейска организация на бизнеса – БизнесЮръп, г-жа Емма Марчегалия лично благодари на министър Караниколов за усилията за развитие на европейската индустриална политика и оцени отлично работата на Българското председателство в тази посока, в това число организацията на неформалната среща на министрите на 1 февруари.

Преди началото Министър Караниколов се срещна със заместник-председателя на Европейската Комисия г-н Юрки Катайнен, който изрази задоволството си от присъствието на българския министър на икономиката и подчерта надеждността на страната ни като предвидим партньор, балансьор и уверен член на ЕС. От своя страна Караниколов благодари за поканата и изрази подкрепа и солидарност с инициативите и темите определени за дискусия в днешния ден на индустрията.

Свързана медия

Споделете