Loading...

Министър Караниколов: Европа трябва да поддържа водещата си позиция в космическите технологии и иновации

Министър Караниколов: Европа трябва да поддържа водещата си позиция в космическите технологии и иновации

Убедени сме в стратегическата важност на сектора, свързан с космическата индустрия за дългосрочната конкурентоспособност, растежа и създаването на заетост в ЕС. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, в изказването си при закриването на 10-то издание на Конференцията за европейска космическа политика днес в Брюксел. На Конференцията присъства и Йержи Бузек – председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент.

Министър Караниколов посочи, че Европа трябва да бъде единна и да поддържа водещата си позиция в космическите технологии и иновации, да увеличава своя дял на световните пазари и да се възползва от възможностите, които развитието на космическата политика предоставя. Министърът на икономиката подчерта, че програмите „Коперник“ и „Галилео“ са безспорен успех и се определят като най-добрите системи за наземно наблюдение и сателитно позициониране.

По думите му Българското председателство ще положи необходимите усилия за продължаване на дебата за бъдещето на европейската космическа политика, като успехът на водещите европейски програми „ЕГНОС“, „Коперник“ и „Галилео“ и тяхното развитие ще бъдат от съществено значение за осигуряване на стратегическа независимост на ЕС. „Това ще допринесе за подкрепа при създаване на работни места и растеж, както и за конкурентоспособността на Европейската индустрия, стимулиране на иновации и засилване на междудържавното сътрудничество“, допълни той. Икономическият министър изтъкна в заключение, че Конференцията е допринесла и потвърдила активния ангажимент на всички страни за изпълнение на стратегическата цел: Повече Космос за повече Европа!.

По време на Конференцията бяха разгледани въпроси, свързани с бъдещето на космическата стратегия за Европа, приносът на космоса за изграждане на проспериращ и устойчив ЕС, с акцент на приноса на програмите „Коперник“ и „Галилео“ за икономиката и създаването на заетост, мобилност, цифровизация и иновации. Подчертано бе значението от осигуряването на достатъчен финансов ресурс за развитие на програмите в областта на космоса и неговото значение за постигането на по-свързана Европа. Обект на дебат бе и използването на космоса за сигурност и отбрана, включително предложението за регламент за създаване на европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.

Свързана медия

Споделете