Loading...

Министър Караниколов и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина обсъдиха търговско-икономическото сътрудничество

Активизиране на търговско-икономическите отношения и задълбочаване на диалога между бизнеса от двете страни обсъдиха министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Мирко Шарович. Срещата бе в рамките на официалната визита на премиера Бойко Борисов в балканската държава, като в българската делегация участваха още вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, както и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Министър Караниколов посочи, че Босна и Херцеговина е потенциално перспективен търговско-икономически партньор на България в региона. По време на срещата между двамата министри стана ясно, че стокообменът за първата половина на 2017г. възлиза на 56.35 млн. евро, като се отчита ръст от 12.4% спрямо същия период на 2016г., а тенденцията е за увеличение както на износа, така и на вноса.

По думите на министър Караниколов българският бизнес може да се възползва от възможностите за сътрудничество и коопериране с партньори от Босна в сектори като строителството, доставки на стоки и продукти на хранително-вкусовата промишленост, дървопреработващата промишленост и производството на мебели, както и в сектора на химическата, нефтохимическата, фармацевтичната, металопреработващата, металодобивната и текстилната промишленост.

Двамата министри се обединиха около мнението, че въпреки традиционно добрите отношения между двете държави, съществува неизползван потенциал в областта на търговско-икономическите връзки. С цел насърчаване на сътрудничеството и контактите между деловите среди министър Караниколов и министър Шарович обсъдиха възможностите да бъдат организирани участия на специализирани изложения в България и Босна и Херцеговина, както и бизнес форуми, включително и чрез активна съвместна дейност на търговските камари и браншови организации от двете страни.

Стокообменът между Република България и Босна и Херцеговина за 2016 г. е на стойност 109.71 млн. евро. При сравнение на данните за периода януари-юни 2017 г. с тези за същия период на 2016 г. се отчита ръст в стокообмена от 12.4%,ръст в износа от 10.8% и ръст във вноса от 15.4%,а търговското салдо остава положително за България и възлиза на 15.47 млн. евро.

През последните години се отчита тенденция на диверсификация на износа към Босна и Херцеговина, като все по-осезателно присъстват продукти на хранително-вкусовата промишленост и фармацевтиката. Във вносната листа традиционно преобладават суровини и материали.

Споделете