Loading...

Министър Караниколов: Има потенциал за засилване на сътрудничеството в областта на текстилната индустрия с Индия

Министър Караниколов: Има потенциал за засилване на сътрудничеството в областта на текстилната индустрия с Индия

Министърът на икономиката Емил Караниколов обсъди възможностите за засилване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество с Аджай Тамта, държавен министър на текстила на Индия. „Вярвам, че има потенциал за засилване на сътрудничеството в областта на текстилна индустрия – при интерес от страна на бизнеса от двете страни, би могло да се обмисли съвместно производство на памучни, копринени тъкани и облекла със суровини от Индия“, изтъкна министър Караниколов.

Индийската текстилна индустрия осигурява 7% от индустриалното производство, 2% от БВП на страната и 15% от приходите от износ на индийската икономика. За периода април 2000 – декември 2017 г. индустрията е привлякла преки чужди инвестиции в размер на 2.82 млрд. щ.д. „Стратегическото географско местоположение на България, позиционирана като основен транзитен център, свързващ европейския пазар със страните от Средиземноморието, Близкия Изток и Азия е от изключителен интерес за нас“, заяви Министър Тамта. Той допълни, че страната ни има благоприятен климат за отглеждане на култури подходящи за производството на качествен текстил.

Икономическият министър подчерта, че съществува потенциал за привличане на индийски инвестиции в България, както и възможности български предприятия да стъпят на индийския пазар. Двете страни се обединиха в мненията си за организиране на съвместен текстилен бизнес форум в най-кратки срокове. На форума фирми от двете страни ще имат възможност да се запознаят със съществуващия потенциал в различни сектори на производството на текстил, килими и занаятчийство.

През последните пет години се забелязва устойчиво нарастване на двустранния стокообмен. През 2017 г., съгласно българската митническа статистика, двустранната търговия нараства със 7% и достига близо 267 млн. щ.д. Българският износ за Индия е 109.8 млн. щ.д., а внос 156.9 млн. щ.д., докато стокообменът е 266.7 млн. щ.д.

Водещи стокови групи в износа (2017): пшеница, инструменти и апарати за химични и физични анализи, предавателни апарати за радиотелефония, уреди за управление и електрическо разпределение, отпадъци и отломки от алуминий, чугун, желязо и стомана, машини и апарати за обработка на каучук и пластмаси, и др. Текстилните продукти заемат малък дял от износа ни за Индия: употребявани артикули и дрехи (0.3%), тениски и фланелки (0.1%).

Водещи стокови групи във вноса (2017): продукти на химическата промишленост (хетероциклени съединения, полиацетали и поликарбонати), необработен алуминий, медикаменти, плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани и др. Вносът на тесктилни продукти от Индия в България през м.г. има следната структура: памучни прежди (1.7% от общия внос от Индия), вълна (1.0%), памучни тъкани (0.9%), синтетични прежди (0.8%), памук (0.5%), трикотажни платове (0.3%)

Споделете