Loading...

Министър Караниколов: Италия е стратегически партньор за България

Министър Караниколов: Италия е стратегически партньор за България

Италия е втори търговски партньор на България, достигайки през 2017 г. стокообмен от 4.4 млрд. евро, което прави сътрудничеството с нея приоритетно за България. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на форум „България: индустриални партньорства и инвестиционни възможности“, организиран от Конфиндустрия Италия с представително участие на италианския бизнес. Форумът е част от официалното посещение на българския министър в Италия.

Министър Караниколов подчерта, че икономическото сътрудничество между двете страни се стимулира и от активните междуинституционални връзки в различни области, включително чрез дейността на италиански и български предприемачи, част от които представяни от Конфиндустрия България. По думите му Министерството на икономиката полага големи усилия, за да насърчи двустранните връзки и конкурентоспособността на българската икономика. В подкрепа на думите си, той изтъкна, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна Европа с положителен имидж и добри условия за развиване на бизнес. „Резултатите, които постигаме ни нареждат на 5-о място на страните в региона на Централна и Източна Европа по дял на преки чуждестранни инвестиции от БВП за 2017 г., по данни на Евростат“, заяви икономическият министър.

По време на форума министър Караниколов коментира и най-интензивно развиващите се сектори на икономиката ни, които привличат и значителен дял от чуждестранните инвестиции. Той обърна специално внимание на информационните и комуникационни технологии, чиито оборот се е увеличил с 300% за последните 7 години и достига 2,5 млрд. евро. Акцент бе поставен и върху автомобилостроенето, където износът на България в тази сфера е нараснал над 30 пъти след 2000 г., като над 80% от него е за партньори от ЕС. Доказателство за конкурентоспособността на българската икономиката, по думите му, е и машиностроенето, което реализира годишен износ от около над 3,8 млрд. евро. „Оценката на редица рейтингови класации, които нареждат страната ни като една от най-добрите аутсорсинг дестинации, е още една причина да се гордеем с икономическите си позиции“, допълни той.

Министър Караниколов поясни, че Министерство на икономиката работи по пет основни приоритета с цел повишаване на конкурентоспособността на българската икономика – облекчаване на административната тежест, развитие на индустриални зони, подкрепа на малките и средните предприятия, засилен и ефективен следприватизационен и след концесионен контрол, подкрепа за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовия пазар. „В същото време предлаганите от България насърчителни мерки са конкурентни на тези, от които инвеститорите могат да се възползват в държавите от Централна и Източна Европа и дават възможност за приоритетно разглеждане на България от потенциалните чуждестранни инвеститори“, подчерта той.

В заключение министър Караниколов сподели, че очаква днешният форум да надгради постигнатите резултати и да положи основните за нови възможности с дългосрочен хоризонт за сътрудничество.

В рамките на посещението си, Емил Караниколов проведе среща и с вицепрезидента на регион Ломбардия Фабрицио Сала, по време на която бе заявен интерес за сътрудничество. Дискутирано бе предложението да се организира следващата година търговска мисия в България с малки и средни фирми от различни сектори. Визитата ще е по линия на новата им програма за интернационализация, а министър Караниколов покани г-н Сала лично да посети България.

Свързана медия

Споделете