Loading...

Министър Караниколов: Към 2018 г. по ОПИК са сключени общо 2022 договора

Министър Караниколов: Към 2018 г. по ОПИК са сключени общо 2022 договора

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ към 2018 г. са сключени общо 2022 договора, от които успешно приключили са 1178. Обявените средства в различни процедури до момента са близо 2.1 млрд. лв. или малко над 80% от общия бюджет на програмата. Сключените договори са за 1.9 млрд. лв., а до момента изплатените средства са 917 млн. лв. или 35.5% от общия бюджет на програмата. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с браншовите организации. Събитието се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и е под наслов „Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския бизнес“.

Министър Караниколов поясни, че през 2019 г. ще бъдат обявени още три процедури за конкурентен подбор по ОПИК, а именно „Внедряване на иновации за съществуващи предприятия“, „Развитие на иновационни клъстери“ и „Дигитализация на МСП“. „Неразделна част от изпълнението на програмата към днешна дата е и процедурата за „Регионални иновационни центрове“. Общият и бюджет е в размер на 115.6 млн. лв., а средствата ще бъдат насочени към проекти, които се изпълняват извън територията на област София-град“, заяви Караниколов.

Икономическият министър подчерта, че освен стремежа да се изгради необходимата инфраструктура за създаване на иновации извън столицата, има възможност да се направи паралел с процедурите изпълнявани по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, при които значителна част от финансирането, в порядъка на 80-90%, е концентрирано в София-град.

„Стремежът ни е процедурата да бъде обявена за кандидатстване през май 2019 г., а изпълнението на договорите да започне в началото на 2020 г. след преминали етапи на оценка и договаряне“, поясни Караниколов. По думите му максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на едно проектно предложение може да достигне 7 млн. лв., а минималният е 1.5 млн. лв. „Изпълнението на проектите трябва да приключи в рамките на 24 месеца. Приложими са два режима на държавна помощ, а именно „Инвестиционна помощ за научноизследователски инфраструктури“ и „Де минимис“ в размер на разходи до 200 хиляди евро в едно проектно предложение“, изтъкна Караниколов.

Споделете