Loading...

Министър Караниколов: Космическото пространство придобива все по-голямо значение за европейската икономика

Министър Караниколов: Космическото пространство придобива все по-голямо значение за европейската икономика

Космическото пространство и политиката за неговото стратегическо използване придобива все по-голямо значение за европейската икономика, като предоставя данни и свързаност за цифровата икономика, засилва иновациите и създава нови работни места и растеж. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на откриваща сесия по случай 20 години от подписването на Baveno Manifesto, дал началото на европейската политика за наземно наблюдение. Министър Караниколов бе официален гост в качеството си на представител на Българското председателство на Съвета на ЕС. В сесията взеха участие и генералният директор на Европейската космическа агенция Ян Вьорнер и Елжбета Биенковска, еврокомисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия.

В рамките на своето изказване, министър Караниколов подчерта, че Европа се нуждае от стабилна основа за високи постижения в областта на науката и технологиите, за да насърчи силна, иновативна и конкурентоспособна индустрия. Всичко това е предпоставка Европа да запази водещи позиции в глобалното развитие на космоса, както и да максимизира ползите от бъдещи научни изследвания и проучвания в космическия сектор.

Според него космическите технологии, инфраструктура, както и данните от спътниците предоставят на ЕС необходимите инструменти за справяне с климатичните промени и атмосферното замърсяване, енергийната сигурност, управление при извънредни ситуации, мобилност и много други. По думите му космическите програми на ЕС предоставят услуги, които използваме всекидневно и даде пример с програмата Коперник, която той обсъди в разговор с г-жа Биенковска и с г-н Вьорнер. Министър Караниколов подчерта, че Коперник се явява крайъгълният камък на усилията на ЕС за развитие на ефективно наблюдение на екосистемите на Земята, включвайки в себе си дългогодишни научни знания и съществени инвестиции за научноизследователско и технологично развитие. „Запазването на политиката за свободно, пълно и открито предоставяне на данни, е фундамент, който ще подсигури потребителски ориентирания характер на „Коперник“ и ще съхрани и развие потенциала за търговска експлоатация”, допълни той.

В заключение икономическият министър поясни, че Европа разполага с космически сектор на световно равнище, поради което неговото укрепване чрез подпомагането на космическите научни изследвания и иновации е от решаващо значение. А като настоящо председателство на ЕС, България оценява за важно постигането на дългосрочна стабилност, ориентираност на космическите програми към потребителите и насърчаването на конкурентоспособността на индустрията.

Споделете