Loading...

Министър Караниколов: Над 1600 ученици от 32 професионални гимназии се включиха в обучение чрез работа

Министър Караниколов: Над 1600 ученици от 32 професионални гимназии се включиха в обучение чрез работа

Политиката на Министерството на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на кръгла маса за дуалното и професионалното образование „Знам, мога, богат съм и щастлив“.

По думите на икономическия министър проектът „Домино“, който приключи през 2018 г. и представлява швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система, е дал много обнадеждаващи резултати. „Включването на над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия в проекта са доказателство за успешното изпълнение на проекта. Благодарение на приложението на дуалното обучение, младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнеса изпитва трудности с намирането на кадри“, поясни той. Такива сектори са машиностроене, електротехника, хранително-вкусова промишленост, газова техника, туризъм, автомобилна и промишлена мехатроника и мебелно производство.

В Закона за професионалното образование и обучение са заложени ясни критерии за участие на работодатели в процеса на дуално обучение. Това гарантира на учениците и родителите, че децата ще се обучават в социално-отговорни предприятия. Към настоящия момент Министерството на икономиката изготви проект на Наредбата. Проектът на Наредбата е обсъден в рамките на Работната група към Консултативния съвет за Професионално образование и обучение в МОН.

Свързана медия

Споделете