Loading...

Министър Караниколов обсъди Стратегията за индустриална политика с генералния директор на BusinessEurope

Министър Караниколов обсъди Стратегията за индустриална политика с генералния директор на BusinessEurope

Стратегията за индустриалната политика, приета от Европейската комисия, беше разгледана като позитивна стъпка по посока създаване на цялостна индустриална политика на ЕС с дългосрочен характер от министъра на икономиката Емил Караниколов и генералния директор на BusinessEurope Маркус Байрер в Брюксел.

Министър Караниколов подчерта, че Министерството на икономиката ще продължи усилията си за извеждане на общата индустриална стратегия на ЕС като водеща в рамките на неформалния Съвет по конкурентоспособност в София. „Индустрията е в основата на развитието на голям набор от съпътстващи дейности и има най-силния мултиплициращ ефект“, поясни той. По думите му изключително важно за утвърждаването на дългосрочна политика в тази насока е ползотворното взаимодействие със заинтересованите страни, затова ще разчитаме на активно сътрудничество с BusinessEurope в цялостния процес на работа. В тази връзка Маркус Байрер прие поканата на министър Караниколов да бъде гост на неформалния Съвет Конкурентоспособност, който ще се проведе в София на 1 февруари. Г-н Байрер изрази задоволство от възможността за сътрудничество с българския министър на икономиката по отношение на темите, касаещи общата европейска и индустриална политика.

В рамките на днешния ден икономическият министър се срещна и с г-жа Анелин Ван Босойт, председател на Комисията на Европейския парламент по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO). По време на разговора министър Караниколов изтъкна, че Министерството на икономиката ще работи приоритетно по темите, свързани с конкурентния единен пазар, с индустриалната политика и предприемачество, както и с общата търговска политика на ЕС. Той увери, че ще бъдем предвидим партньор с последователна политика в сферата на вътрешния пазар и защитата на потребителите. Анелин Ван Босойт от своя страна сподели, че имат важни досиета от ресора си за приключване по време на естонското председателство и изрази увереност, че ако това не се случи, то по време на българското председателство, се надява да намерят реализация.

В заключение министър Караниколов заяви, че ще бъдат положени значителни усилия за постигането на преговорите по законодателните предложения, които са включени в Стратегията за Единния пазар и в Стратегията за Единния цифров пазар.

Свързана медия

Споделете