Loading...

Министър Караниколов обсъди възможностите за инвестиции в България на среща с представители на Източната комисия на германската икономика

Министър Караниколов обсъди възможностите за инвестиции в България на среща с представители на Източната комисия на германската икономика

Германия е стратегически и водещ външнотърговски партньор на България, а немските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който проведе среща с представители на Източната комисия на германската икономика, в която членуват над 200 предприятия и представлява интересите на германски фирми в 21 страни в Източната част на Европа. Участие в събитието взе и заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.

На срещата бе дадена висока оценка за развитието на търговията между двете страни, която достига рекордни нива през 2016г., когато стокообменът възлиза на 6. 637 млрд.евро, като за 2017г. се очаква да достигне и по-високи нива. Обсъдени бяха и перспективите за бъдещи инвестиции и интересът, проявяван от германски компании в сферата на транспортна инфраструктура, машиностроене, производство на автомобилни части и детайли, високи технологии, хранително-вкусова промишленост и др..

Министър Караниколов запозна гостите от Германия с мерките, които правителството и Министерството на икономиката е предприело за намаляване на административната тежест, както и с възможностите за инвестиции в България. Министърът на икономиката посочи, че се работи през Закона за насърчаване на инвестициите за допълнителни облекчения за потенциалните инвеститори.

„Предприели сме нов подход за развитието на индустриалните зони в България. Първо ще изграждаме инфраструктурата на Зоната и едва след това ще се продава или ще се дава право на строеж, за да могат инвеститорите да влизат в готови Индустриални зони“, изтъкна Караниколов и допълни, че в момента се работи за създаване на нови индустриални зони из цялата страна.

Министър Караниколов заяви, че активно се работи и за преодоляване на една от основните пречки пред бизнеса, която е свързана с недостига на квалифицирани кадри и адаптиране на професионалното образование спрямо специфичните нужди на бизнеса за развиване на местни кадри с необходимата квалификация. „Чрез образование насочено към бизнеса и въвеждане на дуалното обучение в България се стремим да преодолеем този проблем, като вече се реализират и конкретни проекти в тази област“, каза още той и подчерта, че бизнесът в това число и чуждестранните инвеститори трябва да подпомогнат институциите в анализа за това какви кадри са необходими по региони.

От своя страна заместник-министър Манолев посочи, че България полага усилия да не изостава от неизбежните процеси на цифровизация на икономиката. Той изтъкна, че чрез реализацията на различни ефективни мерки и стимули България може да се позиционира като регионален лидер в развитието на дигиталния сектор на Балканския полуостров. „В тази връзка Министерството на икономиката разработи „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)“, която създава рамката за подпомагане на българската икономика с цел адаптиране към новите глобални технологични и социално-икономически процеси“, каза зам.-министърът на икономиката. Той подчерта, че по време на българското председателство една от основните теми ще бъде именно цифровизацията.

За 2016г. стокообменът между България и Германия възлиза на 6. 637 млрд.евро. За периода януари-април 2017 г. износът за Германия е в размер 1.149 млрд.евро /14% от общия износ и ръст от 14.9%спрямо същият период на миналата година/, а вносът от Германия е в размер на 1.141 млрд.евро /12% от общия внос и ръст от 4.5% спрямо 2016г./.

Споделете