Loading...

Министър Караниколов: Общата индустриална стратегия, ще бъде водеща тема по време на българското председателство

Министър Караниколов: Общата индустриална стратегия, ще бъде водеща тема по време на българското председателство

„България ще продължи усилията на Естонското председателство да изведе темата за Общата индустриална стратегия, като водеща в рамките на неформалния Съвет по конкурентоспособност в София“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на откриването на бизнес форум на тема „Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на българското председателство на Съвета на ЕС“.

По време на форума министър Караниколов подчерта, че предстоящото българско председателство е възможност страната ни да даде своя принос при формиране на политиките и формулиране на общи дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на Единния пазар, европейската индустрия и постигането на устойчив и интелигентен растеж в ЕС. „Пред нас стои задачата да постигнем баланс между интересите на различните страни в съюза и условия за синергия между инструментите, насочени към устойчив икономически растеж, осигуряване на заетост, подобряване на достъпа до финансиране за МСП и въвеждане на иновации в предприятията“, допълни още той.

В рамките на форума министър Караниколов изтъкна, че от особена важност за развитието и разрастването на конкурентоспособни предприятия в ЕС е провеждането на политика на задълбочаване на Единния пазар и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия. „От съществено значение за конкурентоспособността на ЕС е създаване на възможности за ускорено въвеждане на цифрови технологии и иновации в производството и управлението на предприятията. ЕС притежава висок човешки и технологичен потенциал за развитие на цифрови технологии и изграждане на съответната инфраструктура, даваща възможност за успешното им прилагане“, каза още икономическият министър.

Той подчерта, че е необходимо да инвестираме в развитието на уменията и повишаване на квалификацията на работната сила за пълноценно използване на възможностите, които дават цифровите технологии.

Министър Караниколов информира участниците в конференцията, че по време на българското председателство Министерството на икономиката ще проведе конференция по предприемачество, на която ще бъдат представени добри практики и успешни стартиращи предприятия. Той апелира към представителите на бизнеса да участват активно в конференции, неформални съвети и събития и да се представят пред европейските ни партньори в най-добра светлина.

В заключение министър Караниколов изрази увереност, че българското председателство ще работи активно за укрепването и подобряването на Единния пазар, като едно от най-важните постижения на ЕС.

Свързана медия

Споделете