Loading...

Министър Караниколов: Общата стратегия за индустриална политика ще подпомогне по-интензивното въвеждане на иновации в производството

Министър Караниколов: Общата стратегия за индустриална политика ще подпомогне по-интензивното въвеждане на иновации в производството

Общата стратегия за индустриална политика трябва да подпомогне по-интензивното въвеждане на иновации в производството, цифровизация на индустрията, създаването на работни места и подобряването на достъпа до финансиране за предприятията.Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на заседанието на Съвета по Конкурентоспособност, което се проведе днес в Брюксел.

Министър Караниколов посочи, че България подкрепя предложените заключения на Съвета за „Обновена стратегия на ЕС за индустриална политика“ като продължение на усилията на Европейския съвет и Съвета по конкурентоспособност да подчертаят значимата роля на индустрията като основен двигател на растежа. По думите му „Стратегия за индустриалната политика: инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост“ е важна първа стъпка към формулиране на общ подход към европейската индустриална политика. Икономическият министър изтъкна, че предстоящото българско председателство ще използва за основа публикуваната Стратегия и ще изведе темата като водеща по време на неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност.

Министър Караниколов благодари на Естонско председателство за положените усилия и приветства постигнатия напредък по предложението за Регламент за създаване на Единен цифров портал. „Споделяме важността на създаването на нови цифрови инструменти, чрез които гражданите и предприятията да могат максимално да се възползват от възможностите, които Единният пазар предлага за пътуване, обучение, работа, стартиране на бизнес във всяка една държава на ЕС“, допълни той.

Споделете