Loading...

Министър Караниколов откри Бизнес форум в частта „Иновации“ от регионалната инициатива „Три морета“

Министър Караниколов откри Бизнес форум в частта „Иновации“ от регионалната инициатива „Три морета“

Министърът на икономиката Емил Караниколов откри Бизнес форум „Три морета“ в частта „Иновации“, който се проведе в гр. Любляна, Република Словения. Форумът е част от четвъртата Среща на върха на държавите-участнички в инициативата „Три морета“. На събитието участие взеха 16 български фирми, както и компании от региона на Балтийско, Черно и Адриатическо море.

Икономическият министър подчерта, че предизвикателствата, пред които е изправен регионът, като бързите технологични промени, водещи до рязка промяна на икономическите отношения, както и бариерите пред развитието на бизнеса изискват активна работа и съвместни политики по-близки до ежедневните проблеми на предприемачите и изследователите.

По думите му иновационната политика се намира в решаващ момент за бъдещето на континента и на икономиките на страните. „През изминалата година навсякъде в Европа беше постигнат растеж и гледаме с позитивни очаквания към 2019 г. Същевременно обаче, глобалните промени от последните години, развитието на високите технологии и напредъкът на конкурентни страни, изисква от нас решителни стъпки днес, за да можем да гарантираме успешното си бъдеще през идното десетилетие“, заяви Караниколов. Той допълни, че трябва да развиваме иновативния си потенциал, да подобряваме свързаността между страните чрез изграждане на инфраструктура, включително най-новите цифрови технологии и човешкия капитал.

„Нашият регион през последните години запази темпове на растеж на икономиката над глобалните нива и е важен център за много европейски производства. За това от изключителна важност е запазването водещата роля на политиките за иновациите и технологиите. Това ще подпомогне икономиката в региона да бъде конкурентна и да запази позиции сред другите европейски държави“, изтъкна Караниколов.

Министърът на икономиката посочи, че ако иновациите бъдат използвани и управлявани интелигентно, новите технологии, включително дефинирани в рамките на концепцията “Четвърта индустриална революция”, имат потенциала да донесат значителни социални, икономически и екологични ползи.

Инициативата „Три морета“ има за цел да стимулира по-бързото развитие на региона, който се простира между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Това трябва да се постигне, както чрез ангажираност на високо равнище, така и чрез ангажиране на множество заинтересовани страни за повишаване на свързаността между държавите-членки, с акцент върху инфраструктурата, енергетиката и цифровата свързаност.

Свързана медия

Споделете